Interview “Waar een wil is , is een weg”

01-11-2007

“WAAR EEN WIL IS, IS EEN WEG “

Uitgerust van vakantie, reageert Dorpshuis-voorzitter Jean-Marie van Staveren, ditmaal voor de ‘Soester Courant’ op deels dezelfde vragen rond de uitspraak van de rechter in het geding dat gemeente Soest aanspande tegen het Dorpshuis met een claim op het eigendomrecht.
“Dit is het keerpunt. Waar een wil is, is een weg !”
Bestuursvoorzitter van het Dorpshuis, Jean Marie van Staveren, reageert beknopt op de uitspraak.

Dorpshuis Soesterberg wint de door Soest aangespannen rechtzaak. Proficiat!
Dank je, maar de vlag kan hier nog niet helemaal uit hoor.

Hoezo, de rechter stelde het Dorpshuis toch in het gelijk in deze procedure? Dat is toch wel reden tot vreugde ?

Het beleid van het college is inderdaad teruggefloten, maar we zijn nog volop in de verdediging tegen de nonchalante Soesterberg-politiek in het gemeentehuis.

Maar die protestborden kunnen in elk geval van jullie gevel af ?

Inderdaad ja . Die borden kunnen nu naar Marius van het Evenemententerrein.

Wat betekent deze uitspraak nou voor het Dorpshuis ?

Vandaag werd met deze uitspraak, met terugwerkende kracht, 8 jaar wanbeleid van de gemeente aan het licht gebracht. Maar wat betekent het eigenlijk concreet voor ons? Hoe kunnen wij nu verder? We hadden al in de voormalige Marechausseekazerne kunnen zitten met al onze clubs en onze taken en lekker omzet kunnen draaien. Nu ligt alles bijna stil. Er is veel te doen dus!

Zijn jullie moe van de strijd?

Het is akelig dat een dorp zich zo moet uitputten om zich te beschermen tegen haar eigen gemeentebestuur! Als het Soester bestuur nu Soesterberg, dat aan haar zorg is toevertrouwd, vooruit zou helpen en steunen. Niet tegenwerken of verkopen aan projectontwikkelaars. Nu zijn onze voorzieningen in gevaar en de mensen zijn onderling verdeeld. Er is nog geen zicht op nieuw samenwerkingsbeleid met Soest. Of een gedeelde toekomstvisie voor Soesterberg-dorp. Er moet nog veel gebeuren voor de vlag uit kan en de champagne open…

Het college is nu aan zet. Is er nog wel vertrouwen dat het goed komt tussen Soesterberg en het college van Soest?

Ja, waarom niet? Zodra er weer welwillend en creatief wordt meegedacht is er hoop. Waar een wil is, is een weg. Overigens, je noemt nou het College, maar vergeet niet dat het de Raad was, die het gewraakte beleid steunde, inclusief deze rechtzaak! De Raad heeft Soesterberg geen steun gegeven, al is wel herhaaldelijk om bescherming gevraagd. Dat is toch zorgelijk. Ook onlangs weer, bij de bestemmingswijziging van het Evenemententerrein, stemde de Raad nagelvijlend in met woningbouw. Op ons allerlaatste plein! Wat is dat voor collectieve misgunning? We hebben toch recht op een dorpsplein?

Is dat wat je bedoelt met nonchalante Soesterberg-politiek ?

Jazeker. De Raad vond alles goed rond Soesterberg-Dorp. Of dat verandert in deze raadsperiode? Er is verwijtbaar gehandeld volgens de rechter. Onzorgvuldig, met misbruik van macht, bevoegdheden en bestuursdwang. Daarmee werd bewezen dat er onjuiste voorlichting was, misleiding, en ga maar door! De raad zoekt dat maar uit. In elk geval leidde het in Soesterberg-Dorp tot innige teleurstelling over onze huidige bestuurders en volksvertegenwoordigers. En er is forse schade aan mensen en middelen.

De strijdvaardigheid is er dus nog steeds?

Dit was bedoeld een uitputtingsslag te zijn voor ons. En het duurt nu al 7 jaar. Overleg werd alleen gevoerd door advocaten, aangestuurd door College en Raad, ten koste van ons dorp. Het hele collegeverhaal is integraal van tafel geveegd en wij hadden dat vele keren aangekondigd. Geen mens was bereid zich te verdiepen in ons verhaal. Nee, er valt nog niks te vieren in Soesterberg en Soest. Er is spoedig hulp en samenwerking geboden.

Wat zou nu de ideale reactie van Raad en College zijn?

Drie dingen:
1: Ook luisteren naar ons omdat het over ons gaat. Tijdens professioneel en integer, fatsoenlijk bestuursoverleg.
2: Kijken hoeveel mensen en clubs in Soesterberg daarmee te bedienen zijn. We weten waar wij het over hebben.
3: Realiseren van een mooi vervangend Dorpshuis en een mooi multifunctioneel Dorpsplein.
En laat ons nou voor allebei een prima voorstel in de aanbieding hebben!

De oude Marechausseekazerne en het Evenemententerrein?

Natuurlijk. Roepen dat het niet haalbaar is, is te makkelijk. Het kan absoluut! Waar een wil is, is een weg.

Heb jijzelf wel voldoende vertrouwen om de contacten te kunnen herstellen?

Ikzelf zal natuurlijk niet snel vergeten wat er is gebeurd. Maar die bereidheid is er zeker, het verbreken van het contact is geen aktie van ons. Wij hebben niks verbroken en zijn al jaren dag in dag uit bereid tot een frisse hervatting van de samenwerking. Bovendien gaat het natuurlijk om de zaak, en niet om mij.

Dus: Het college van B&W wilde via deze procedure het Dorpshuis verkrijgen, enkel vanwege de grond eronder.
De rechter bevestigde dat pand en grond inderdaad gewoon eigendom zijn van het Dorpshuis. Van Soesterberg dus.
Soest had de machtsmiddelen van de laatste 8 jaar nooit mogen inzetten want ze hadden hun kant van het verhaal zelf verzonnen. Dat betekent nogal wat. Colleges vallen om minder. Maar het is wel een ingewikkeld verhaal hè ?
Welnee. Eigenlijk is de zaak in zichzelf helemaal niet zo ingewikkeld. Het college sprak alleen met projectontwikkelaars en niet met de eigen bevolking. Er waren een paar informatiebijeenkomsten. Dat is het nieuwe Soester woord voor inspraakronde. Daar werd van alles verteld behalve de feitelijke voornemens. Begrijpelijk, anders waren ze met pek en veren over de Stompert gezet natuurlijk. Het college had uitsluitend belangstelling voor opbrengsten van grondverkopen in ons dorpshart. De hele rest van het circus vloeide daaruit voort. Nogmaals, de raad zoekt dat maar uit. Wij laten het achter ons en kijken vooruit. Op de website van het Dorpshuis staat alles gedetailleerd beschreven. Als archief. Ook het televisieprogramma ‘Landroof’ besteedde aandacht aan Soesterberg.
Het publiceerde een gesprek met Piet Pieren over hoe ambtenaren hem probeerden te manipuleren en gebruiken met suggestieve vragen. Ook komend seizoen gaat ‘Landroof’ met hun deskundigen de ontwikkelingen rond Soesterberg met belangstelling volgen. Dat geeft ons een extra gerust gevoel, heel Nederland kijkt mee als het college nog één zo’n grap uithaalt.

Kun je héél kort de geschiedenis samenvatten ?

Kern van de geschiedenis is: Een paar jaar terug werd pas duidelijk wat het doel van B&W was: Niks revitaliseren, maar onze dorpsgrond verkopen aan projectontwikkelaars voor woningbouw. En aanvankelijk was het nog gekker, want de opbrengsten zouden niet eens in het dorp besteed worden! Wij riepen direct: Een aantal woningen erbij is geen ‘revitaliseren’, zeker niet als die OP onze enige pleinen en inplaats van het dorpshuis gepland zijn. Vanaf dat moment hebben Soesterbergers zich verzet tegen afbraak van gemeenschapsvoorzieningen. Het kan namelijk best anders. Voor woningbouw komt immers spoedig veel grond beschikbaar na het sluiten van de basis. Dat weet het college ook, maar die grond is niet van de gemeente, dus daar valt geen snelle winst op te maken. Er was gewoon geld nodig en Soesterberg leek een argeloze prooi. Schandelijk, echt schandelijk na al die jaren van beloften. En dan die praatjes van die stropdassen op de informatieavonden, ik word er nog onwel van als ik eraan terugdenk. Ze wisten precies wat ze deden! Mede daarom ben ik er nog helemaal niet zo zeker van, dat het nu spontaan goedkomt.

Op haar website schrijft de gemeente dat iedereen het er over eens was dat het dorpshart van Soesterberg toe was aan herziening. Waar ging het mis ?
Het woordje ‘iedereen’ is vaag, het woord ‘herzien’ al helemaal. En het woordje ‘dorpshart’ heeft de gemeente tot nu toe nog helemaal niet ingevuld. Eerst graag antwoord dus op de vraag wat het nieuwe Dorpshart wordt en daarna misschien bestemmingen wijzigen met oog op woningbouw. Het college spreekt alsmaar van een ‘kwaliteitsimpuls’ maar doelt daarmee op de kwaliteit van haar eigen inkomen, niet over het belang van Soesterberg. Met die mistige termen als uitgangspunt zijn de ambtenaren en het college een geheel eigen onbekende koers gaan varen. Eigenlijk ook achter alle inspraak langs. En dat voelen burgers, wij zijn niet gek hoor! Daar worden we moedeloos van, maar ook boos en opstandig. Zelfs Soesterbergers.

De Gemeente zat vast aan het oude Rood-Groen-beleid?

Ze hadden de koers prima kunnen bijsturen. Nu moesten allerlei groene natuurplannen, het ecoduct bijv., mogelijk gemaakt worden door grond te verkopen in Soesterberg, de zgn rode bebouwing. Dat ging vèr want het ging over ons enige groene gemeenschapsplein en zelfs ons Dorpshuis, zonder enige fatsoenlijke voorziening dus voor vervanging! Ben ik nou gek of is dat eigenlijk inderdaad te absurd voor woorden? Het Dorpsplein is al jaren veel te klein voor die functie en wordt ook niet meer als zodanig gebuikt, dus dat kon ook wel weg. Veel mensen weten dat niet eens. Het ging allemaal te snel en te handig. B&W, Raad en Provincie gingen gewoon niet in op protesten en voorstellen uit Soesterberg. Op open brieven en inspraak kwam nul reactie. En natuurlijk deed men of alles heel normaal was.

De gemeente Soest heeft nu wel last met procedures!
Inderdaad en terecht. Eerst het referendum. Daarna de Raad van State die bestuursrechtelijk de ‘Rood voor groen-plannen’ vernietigde. En nu de afkeuring van het gemeentebeleid naar ons Dorpshuis in de afgelopen 7 jaar. Ze vroegen erom. En wij maar brieven sturen, en inspreken en protesteren maar de Raad bleef met de rug naar ons toestaan. Dit moet een keerpunt worden in de gemeentepolitiek. Dienstbaar nu aan de bevolking of ophoepelen. Geen dure prestigeprojecten over de hoofden van ons dorp. Geen propagandakranten en mist rond plannen. Samen bouwen aan een betere toekomst dan ons in eerste instantie was toebedacht. Open vizier.

Een Dorpshart met een Dorpshuis?

Ja natuurlijk zeg. En ik hoop van harte dat dit nu snel goed gaat komen. Ik ben nu met andere organisaties aan nhet werk voor behoud van het Evenemententerrein. Die procedure lijkt zo op die wij als Dorpshuis meemaakten: plannen voor de korte termijn en financieel gewin. Halve informatie, mist, uitstel van duidelijkheid en snel onomkeerbare besluiten nemen. ‘Verdeel-en-heers’ en dus hopelijk onenigheid binnen de verenigingen en binnen het dorp. En dan bouwen, vlug bouwen. Waarom toch dáár ? Waarom, waarom.

Maar wat kun jij concreet bijdragen?

Opletten! Ervaringen delen. Voor het Dorpshuis ziet het er nu goed uit. Maar we moeten voor het totaal blijven vechten. Ook voor de andere verenigingen, de Ijsbaanvereniging, de sportclubs, de muziekverenigingen. Samen. Nu zegt Soest de éne club geld toe. Die moeten dan wel hun mond houden, want anders zijn ze dat geld misschien weer kwijt. Een andere vereniging krijgt een mooi plekje, maar ver uit het dorpshart. De Ijsvereniging dreigt haar plek geheel kwijt te raken. Ook het Dorpsbeheerteam heeft nadrukkelijk te verstaan gekregen dat men zich buiten de politiek moet houden. We zijn uiteengedreven, in de hoop dat we geen vuist konden maken naar de gemeente. Een vuist voor Soesterberg als totaal, als dorp. Het klinkt hard, maar het ‘verdeel-en-heers’ is wel de rode lijn in de verschillende gebeurtenissen. Balans heeft geen keus en krijgt zogenaamd alle welzijnstaken op haar bordje. Maar het budget dat daar tegenover staat is minimaal. er zijn amper vrijwilligers te vinden die daaraan willen meewerken en balans heeft geen eigen ruimten. Die hele delegering van welzijnstaken aan Balans is een wassen neus. Het is zo’n treurige ouderwetse regentenpolitiek. Geen nota of het ondersteunen van vrijwilkligerswerk staat prominent bovenaan. maar achter de rug van de burgers worden in Soesterberg de vrijwilligers afgeslacht. Tegen de tijd dat blijkt dat balans het niet allemaal alleen kan, zijn de pleinen al bebouwd, is het Dorpshuis geschiedenis en de wethouders vertrokken. College: Hier is geen grond te halen maar werk te doen: inhalen van decennia achterstanden. Zoals jaren en jaren beloofd! ‘Vitaliseren’, weet u nog? Hallo?

Er komt nou een Totaalplan voor Soesterberg?

Ja. Er wordt nu eindelijk gedacht over een breed te dragen plan met visie, rond een attractief Dorpshart. Als het goed is, denken alle organisaties daar spoedig in mee. Ook over meer dan hun eigenbelang. Niet de mening van een deeltijdambtenaar uit Soest die zelf in Baarn woont vragen hoe het in Soesterberg moet, of de projectontwikkelaar of het duurbetaalde adviesbureau maar EERST het oor te luister leggen bij de mensen en instellingen waar het over gaat. De enige reden waarom er geen contact is met betrokkenen, is omdat Soest precies weet wat die zullen zeggen. “Bent u nou helemaal gek geworden?!”. Achterbakse projectontwikkeling verdraagt geen openheid van zaken en burgermening. Kwaliteit van bestuur herken je aan kwaliteit van overleg met betrokkenen. Juist daarom was het zo vreemd dat men dacht ook rechters wel te kunnen inpakken. Die moeten namelijk ambtshalve hoor en wederhoor toepassen. Maar goed. De toekomst nu: Het moet een doordacht plan worden met de sporten in goede sportaccomodaties, winkels in een goed winkelcentrum, dorpshuisactiviteiten in een multifunctioneel Dorpshuis en buitenactiviteiten op een multifunctioneel Dorpsplein. Heel simpel eigenlijk, maar het heeft even moeten duren voor het inzicht doorbrak. Je zet geen woningen op een Dorpsplein. Dat blijven we herhalen zolang het nodig is. Ik heb goede hoop, maar we blijven alert dat dit niet het zoveelste zoethoudertje is.

Zijn jullie ideeen daarvoor, over Dorpshuis en Dorpsplein, financieel wel haalbaar?

Ja. 40 jaar lang was het Dorpshuis verplicht om alle exploitatie-inkomsten aan Soest af te dragen voor behoud van de volledige vergunning. Het beetje subsidie dat we ervoor terugkregen stond daarmee in geen verhouding. Dit hield alles permanent krap. Dat is nu voorbij. Mogelijk gaan we nu snel gewoon samenwerken met alle medewerking op alle fronten. Heel goed. Ook voor de kassa van ons dorp, dus ook voor de kassa van onze gemeente nietwaar? Elke bezoeker aan dorp Soesterberg is tenslotte een bezoeker aan gemeente Soest nietwaar? En dat is goed voor de sfeer en het vertrouwen van alle Soestenaren onder elkaar. Het is zeker mogelijk. Waar een wil is, is een weg. Zeker hier.

Helder hoor, en veel dank.
Graag gedaan.