Reacties

Hoeveel geld is er, en waarvoor is het bestemd?

De stichting bezit ruim tien keer het bedrag van 30.000 waarmee we ooit begonnen. Toelichting staat al jaren op de bestuurspagina. Ultrakort: De helft van de ruim 8 ton ging direct naar de schuldeisers die hielpen om het Dorpshuis ruim 5 jaar open te houden (m.n. onze huisbank) en ruim een ton ging naar uitkoop personeel en advocatenkosten en overigen.

De nieuwe plaatselijke ondernemersclub (opgericht toen Soesterberg op de schop ging) bleef beweren dat er aan niemand inzage werd gegeven. Mede daarom is ook met een locale advocaat (lid van dat netwerk) naar de boeken gekeken.

De reden dat de Stichting wat afstand houdt van ‘OnsNetwerk’ is omdat deze club direct verantwoordelijk is voor de enorme problemen op gebied van Sociaal-Culturele voorzieningen in Soesterberg. Honderden Soesterbergers weten dat precies. Tijdens de Raadsvergadering waarin besloten werd over het ‘Masterplan’, sprong uitgerekend de voorzitter van dat netwerk op het laatste moment naar voren en doorkruiste alle wensen, bijdragen en inspanningen van duizenden Soesterbergers door het ‘Masterplan’ van de gemeente te prijzen en bewieroken. Dat betekende het einde van jaren zorgvuldig verzet, een met overweldigende meerderheid ondertekend burgerinitiatief en dus het einde van ons Dorpsplein, Dorpshuis en Evenemententerrein met Schaatsbaan.

Wat de bedoeling was van OnsNetwerk laat zich raden, maar daar doen wij geen uitspraken over. Vast staat dat De Stichting geen enkele verantwoording schuldig is aan dit Netwerk, en het verspreiden van suggesties en laster, alsmede poging om zeggenschap te krijgen over de Stichting moesten stoppen.

Hieronder de dialoog die de Stichting voerde met OnsNetwerk, naar aanleiding van een reactie die we gaven op een artikel in de Soester Courant dat geweld aandeed aan de feitelijke geschiedenis rond oprichting van Het Dorpshuis, de opbouw van het startkapitaal en de geschiedenis. Vanaf nu wordt alleen vooruitgekeken. Samen of zonder OnsNetwerk, dat maar een heel klein deel van de locale ondernemers vertegenwoordigt en zichzelf heeft aangevuld met ondernemers uit Soest en van elders. Op geen enkele manier vertegenwoordigt het alle dorpsbewoners.


Soester Courant, woensdag 13 Juli 2022

Woensdag 13 Juli 2022

Soester Courant, woensdag 3 Augustus 2022

Woensdag 3 augustus 2022

Website Soester Courant, 9 augustus en 12 augustus – kopie in krant op woensdag 24 Augustus 2022

9 & 12 augustus 2022

Soester Courant, woensdag 17 Augustus

woensdag 17 augustus

Soester Courant, woensdag 31 Augustus 2022

31 Augustus 2022


Oudere reacties na besluit Gemeenteraad

Reactie 1

R11

Reactie 2

R1

Reactie 3

R2

Reactie 4

R3

Reactie 5

R4

Reactie 6

R5

Reactie 7

R6

Reactie 8

R7

Reactie 9

R8

Reactie 10

R9

Reactie 11

R10