Interview : Punt voor punt kletskoek

01-11-2007

“PUNT VOOR PUNT KLETSKOEK “

Jean Marie van Staveren, bestuursvoorzitter Dorpshuis Soesterberg, reageert puntegewijs op de vragen en antwoorden die de gemeente Soest recentelijk op haar eigen website plaatste: Deze vragen zijn in onderstaand interview verwerkt en afgedrukt in blauw.

Van Staveren:  “Mijn opdrachtgever is Soesterberg, dat vergeet Soest steeds.”

Na jaren van onzekerheid lijkt er nu een einde te komen aan de strijd tussen Dorpshuis Soesterberg en gemeente Soest. De gemeente heeft inmiddels een rechter ingeschakeld voor een uitspraak over het eigendom. In de toekomstplannen van de gemeente is geen plaats meer ingeruimd voor een dorpsgebouw in Soesterberg. Het aantal ruimten en voorzieningen wordt teruggebracht tot één zaal. Als het Dorpshuis inderdaad eigendom van Soest zou zijn, wil men het slopen voor huizenbouw. Begrijpelijk is het Dorpshuis, dat momenteel een aardig volume voorzieningen biedt, niet gelukkig met een ruil voor één zaaltje aan een sporthal. Het Dorpshuis zucht onder bestuursmaatregelen die vooruitlopend op de rechterlijke uitspraak alvast zijn genomen. Zoals het na 35 jaar samenwerking ineens uitplaatsen van alle gemeentelijke diensten, schoolsport en welzijnsinstanties als Balans. Overige gesubsidieerde huurders zoals sportclubs, culturele verenigingen en Dorpsbeheerteam is niet toegestaan om nog subsidie te besteden in het dorpshuis. Na enkele jaren volstrekte onduidelijkheid plaatste de gemeente recentelijk enkele uitspraken over het Dorpshuis op de gemeentesite. Dat geeft houvast voor een verhelderend gesprek met het geplaagde dorpshuisbestuur.

Mevrouw van Staveren, u kent de vragen die de gemeente op haar website plaatste over het Dorpshuis?

Van Staveren: “Zeker, dat zijn goeie vragen. En de antwoorden geven prachtig aan waar de dingen niet kloppen. Onbegrijpelijk dat Soest dit heeft durven publiceren. Vanuit hun belang bekeken. Die tekst zal wel snel weer weg zijn denk ik.”

Reden temeer om er nu aandacht aan te besteden. Maar vooraf even dit: U hebt geregeld contact met andere dorpshuizen. Vraagt Soesterberg nou om een andere aanpak dan andere dorpen?
Van Staveren: “Zeg alsjeblieft ‘jij’, en willen jullie het langere antwoord of het korte ?”

Het langere, want wie dit leest, die wil echt meer weten.

“Soesterberg is nu pas een beetje aan het settelen, dat is bekend hè? Dat is alleen al een verschil met andere dorpen. Het was altijd een schuivende gemeenschap. Veel militairen en personeel van toeleverende bedrijven kwamen voor een paar jaar met hun gezinnetje, en vertrokken op zeker moment weer. Het was hier druk en afwisselend. En dat gold dus ook voor het verenigingsleven. Er is altijd veel muziek geweest in Soesterberg, wisten jullie dat ? En van kwaliteit! Soesterberg heeft iets met kwaliteit. Ook dienstverlening, zorginstellingen, podiumkunsten, modelbouw, gereedschappen, goeie motoren, ambachten, creatieve beroepen en ga maar door. De mensen kwamen en gingen, maar elke bewoner vond vroeg of laat wel de weg naar het dorpsgebouw en trof een gastvrij Burgstede. Dat was en is een dankbare taak.
Nu is er heel veel onrust. Want wat Soest juist ook onderscheidt van andere gemeenten is dat planmakers en ontwikkelaars onderling spreken over de invulling van een leefomgeving als bijvoorbeeld Soesterberg, zonder dat er serieus met de betrokkenen wordt gepraat. Allerlei vreemde voorbereidende besluiten en raar gebruik van geweld, klein en groot, steken dan de kop op. Zie als vrijwilligersorganisatie met een eigen pand maar eens overeind te blijven als zelfs de gemeente het na 30 jaar ineens op je gemunt heeft. Niet omdat we slecht zouden functioneren of iets dergelijks maar omdat men graag de grond ”om niet” wilde overnemen. Overnemen kon, maar natuurlijk niet ‘om niet’. Wij hebben altijd achter het idee gestaan om het dorpshart te verplaatsen. Nu is daar de tijd rijp voor. En wij maakten plannen om ons pand te verlaten en bij voorkeur de nieuwe bewoners van de Marechausseekazerne te worden. Met als vanouds de gemeentelijke taken erbij en enkele aanvullende commerciële partijen. Bibliotheek weer aan de zij-ingang, aantrekkelijk grand-café voorin, binnenplaats overdekken als theater/feestzaal, dan moet je eens opletten. En met goed beleid kan dat ook een heel eind -als vanouds- budgetneutraal.”

Hoe bedoelt men ‘budgetneutraal’, dat het niks kost?

“Nou, dat is een van die termen die door Soest op ‘onwikkelingsgebied Soesterberg’ is geplakt. “Budgetneutraal”. We horen al vele jaren dat we hard toe zijn aan een inhaalslag, aan een revitalisering enzomeer. Maar inmiddels is gebleken dat Soest helemaal niet wil investeren in dit deel van de gemeente. Er blijkt ook geen dubbeltje te zijn gereserveerd voor dit langverwachte moment van de inhaalslag. Dat alleen al had de raad te denken moeten geven. Er is nooit een werkelijk voornemen tot investeren geweest! Soesterberg moet eventuele aanpassingen zelf maar betalen. Dat bleken dus de feitelijke plannen te zijn van onze dierbare bestuurders en volksvertegenwoordiging, aan wie onze toekomst was toevertrouwd.”

Ben je niet bezorgd over de komende uitspraak van de rechter ?

“Als de rechter oordeelt dat het Dorpshuis van Soest is, ga ik emigreren.”

Staan je koffers al klaar ?

“Ik dacht het niet hè ? Maar het is ook best lastig voor dit college om die rare sprongen van vorige colleges recht te breien. En ze doen natuurlijk ook goeie dingen. Dit gaat maar om een deel van oud beleid. Daarvan zouden ze beter direct afstand nemen. Op een cursus hier kunnen ze leren: een vergissing is pas een fout als die niet hersteld wordt.”

Wanneer is het fout gegaan ?

“Nou ja, vergissing hè. In het dorp heerst al jaren het gevoel dat Soest niet echt trots en zuinig is op haar vliegdorp. Probeer zonder auto maar eens in Soest te komen bijvoorbeeld. Rond die zogenaamde informatie-avonden van operatie ‘Rood voor groen’ werden de Soesterbergers wakker. Toen bleek dat alle ‘rood’ in Soesterberg was geprojecteerd en alle ‘groen’ in Soest. Dat viel op, mede omdat het AL onze openbare pleinruimte betreft. Druk gebruikte gemeenschapsgrond. Iedereen weet dat het vliegveld binnenkort beschikbaar komt met enorme oppervlakten oud rood waarop deels prima gebouwd kan worden, maar toch moest vlak tevoren, nog even snel de laatste groene publieke dorpsgrond in one kern worden bestemd voor woningbouw. En dat is nog niet klaar, let maar scherp op de term ‘bestemmingswijziging’ de komende weken. Hoe gaat het half november als het Evenemententerrein in de raad wordt besproken? Die raad baart ons grote zorgen. Ik zou de Soesterbergers wel door elkaar willen rammelen, jongens let op nou! Maar ik ken mijn plaats (glimlach).
Door ervaring wijs geworden is nu de landelijke tendens om in kleine kernen en dorpen de sociaal-culturele voorzieningen te helpen versterken. Klustering van activiteiten en voorzieningen onder één dak is overal aan de orde. Maxima in het nieuws bij weer een opening van weer een Cultuurhoes of hoe het ook overal heet. Maar Soest heeft voor de inhaalslag in Soesterberg een betere visie. Wat IS die visie dan? Grond is geld waard en omdat een wethouder geld tekort komt en er helemaal NIETS voor de inhaalslag van Soesterberg blijkt te zijn gereserveerd, moet openbaar Soesterberg er maar aan geloven. Dat is het! De grond wordt onder ons dorpshuis vandaan getrokken met schandelijk juridisch misbaar, verdraaiingen en intimidatie. Daartegen verzet Soesterberg zich op eigen wijze. Wethouders gaan voorbij, okee prima, maar graag zonder medeneming van onze voorzieningen.”

Terug naar die vragen op de gemeentesite. Geven die een aardig beeld over de situatie? Is het beeld compleet?
“Nee. Ik zei al, daar ontbreken de essentiele vragen. Bijvoorbeeld wat is er mis met de huidige organisatie of behuizing? Wat is er mis met de stichting? Met Burgstede heeft Soest totaal geen financiële of andere grote problemen gekend sinds de oprichting. Iets wat van de instellingen in Soest bepaald niet kan worden gezegd. Waarom wordt onze 40 jaar ervaring en traditie als welzijnsvoorziening dan onder tafel geveegd? Waarom wordt er budgetneutraal nagedacht over de toekomst van Soesterberg? Waarom moet Soesterberg haar eigen opknapbeurt betalen? Dat is toch gewoon onbehoorlijk? Het gaat om een belangrijk, maar geïsoleerd liggend deel van Soest; om duizenden mensen en hun welzijn; om zorgplicht en continuïteit. Wat was die eerste vraag daar ook weer?”

GEMEENTEVRAAG -1-

Okee. De eerste vraag was: Waarom moet het huidige Dorpshuis weg?

“Precies. Die vraag wordt inhoudelijk helemaal niet beantwoord. Bovendien klopt die weergave van de feiten niet. Ik ga niet bij alle vragen in op alle elementen want dat wordt nachtwerk. Ik pak er enkele hoofdpunten uit. Bijvoorbeeld, de raad heeft helemaal niet besloten tot bouwen OP het Dorpsplein. Maar enkel toestemming gegeven om te onderzoeken of AAN het plein herstructurering mogelijk is. ‘Op’ het plein heeft het college ervan gemaakt. Maar nog veel essentiëler is het volgende: Wat verstaan de gemeente en met name de mensen die daar werken momenteel onder welzijnsactiviteiten voor de burgers? Kijk je naar de doelstellingen van onze stichting, zoals vastgelegd in de akte, dan zie je dat we primair bedoeld zijn voor het laagdrempelig aanbieden van ruimten voor bijeenkomsten van ALLE Soesterbergers. Eenlingen, clubjes, verenigingen enzovoort. Dit huis heeft 40 jaren voorzien in haar statutaire opdracht en ik weet van weinig klachten. Ook de gemeente had hier 35 jaar al haar locale taken ondergebracht. Het feit dat hier momenteel vanalles ontbreekt en bijvoorbeeld Balans niet meer gewoon hier zit en nu flink in de problemen zit wat huisvesting betreft, heeft een externe oorzaak. We zouden ze allemaal graag terugwillen hier, Balans zelf ook. Maar het vorige college heeft dat verboden en het huidige college zet dat beleid ijskoud voort. Een eigen pand is voor Balans geen optie, dus moet men huren wat er te vinden is. Zitten ze nu beter? Soest zou alles wel even beter regelen dan vroeger hier. Hoe ze het regelen konden wij Soesterbergers voorspellen, en inderdaad lijkt het nergens naar. Maar waarom?? Er zijn toch algemene beginselen van behoorlijk bestuur? Onbegrijpelijk dat ze zelf een rechter hebben ingeschakeld. Volgens ons maken ze geen schijn van kans met hun absurde claim en afbraakbeleid en het tegenwerken van vrijwilligerswerk. Wij verwachten dat ze op alle punten zullen worden veroordeeld. Wij hebben geen rechter ingeschakeld hoor, wij kiezen zo lang mogelijk voor de weg van het overleg, de harmonie, in goed vertrouwen dat het goed kan komen. Al kost dat nu al jaren veel meer energie en geld en motivatie bij medewerkers dan ons lief is. Dit is echt onrecht.”

Dus Soest heeft geen zeggenschap over jullie pand? Hoe motiveerde men dan het beleid naar de raad?

“Een bont pakket drogredenen. We zouden verpauperd zijn, achterhaald, niet eigentijds, lastig, brutaal, geldverslindend, te katholiek, te gereformeerd, te rood, te vrouwelijk: alles hebben we al gehoord inmiddels. Vooral dat geldverslindend zou ik graag eens aan de raad voorrekenen, in dat suikerpaleis van ze. De oudere Soesterbergers weten het precies, maar dit piepjonge college kennelijk niet: Soesterberg organiseerde en financierde haar dorpshuis zèlf, voor eigen rekening en risico. Met dubbeltjes en kwartjes. Het initiatief kwam vanuit Soesterberg en er is jaren gedacht en gewerkt aan de voorbereidingen. Er werd een stichting opgericht voor het beheer, en allerlei locale acties gestart voor fondswerving. Er is een lening aangegaan bij een bank voor eigen rekening en risico. Soest schonk of investeerde niks, maar stond alleen garant voor de banklening, en dat nog alleen dankzij burgemeester Bentinck die zich prive voor Soesterberg ging inzetten omdat Soest nog geen tegeltje wilde meebetalen. Dit Dorpshuis is geheel, zonder mankeren en inmiddels ook onbelast, eigendom van de Soesterbergse stichting Dorpshuis. Dat weet het college uitstekend. Ons pand is in geen geval opgericht ter consumptie door een college met een begrotingstekort. Soest heeft geen enkel recht op welke claim dan ook. Zo simpel is het. Alle onderbouwing is PUNT VOOR PUNT KLETSKOEK. Overigens, omdat men niet eens een appel en een ei voor ons pand wilden betalen maar maximaal een eitje, is ook nog even fijntjes gewacht tot wij al onze leningen aan de bank hadden afgelost en het pand na 40 jaar zoals gepland schuldenvrij was. Hulde aan onze accountants, schande over dit college en gemeentebestuur.”

En hoe zat het nou met die exploitatiewinsten van jullie. Die moesten jullie ook aan de gemeente afdragen?

“Dat is een oud verhaal, maar inderdaad eigenlijk ook gewoon chantage. 40 jaar geleden werd de stichting verplicht ermee akkoord te gaan dat het, zolang de schulden niet zouden zijn afbetaald, voor behoud van de volledige vergunning de complete winst uit exploitatie aan Soest moest afdragen. Die afspraak zou aflopen na de afbetaling van onze schulden. De recente onzinnige eigendomsclaim van Soest viel dus toevallig ook nog eens toevallig samen met het moment dat Soest geen bijzondere baten meer zouden ontvangen uit onze welzijnsvoorziening. Als we straks toch aan de rechter het een en ander gaan voorrekenen, zullen we die 40 jaar winstafdrachten ook maar even bij het proces betrekken. Daar zal het college namelijk waarschijnlijk niet over beginnen vermoed ik.”

Dus voor goed begrip: Het dorpshuis en haar stichting hebben dus geen enkele schuld aan Soest?

“Neen. Nooit gehad. Maar er zijn in al die jaren wel tonnen, echt tonnen naar Soest gegaan en die zijn allemaal gegaan naar het sociaal cultureel werk aldaar. Dankjewel Soesterberg. Nou, niet graag gedaan. Nee er is bepaaldelijk geen enkele schuld aan Soest. We zijn nu dan ook helemaal schoon en klaar voor de volgende 40 jaar. Het pand en de voorzieningen verkeren weliswaar in prima staat, maar gaan toch al twee generaties mee en we willen graag renoveren en accenten verleggen. Daar wachten we nu even mee want investeren hier heeft geen zin als we gaan verhuizen. Het dorpsplein wordt mogelijk verplaatst en dan willen we natuurlijk mee: Een dorpshuis hoort bij een dorpsplein nietwaar? Maar niet als dat achteruitgang betekent ten opzichte van wat hier is opgebouwd natuurlijk. Wij zouden als bestuur ook niks waard zijn als we daarmee akkoord gingen. Dat mag toch niet van ons worden verlangd?  Mijn opdrachtgever is Soesterberg, niet de gemeente, dat vergeet Soest steeds”

Waarom hebben jullie de exploitatiewinsten niet gewoon gehouden. Was die afdracht wel verantwoord?

“Afspraak is afspraak. Maar we waren op de goede weg met de gemeente om steeds meer van die gelden te kunnen behouden, met oog op het naderende moment van complete afbetaling. Balans kan en doet veel, en we kunnen uitstekend door één deur, maar wat het bijvoorbeeld niet kan is onderdak bieden, of garantie voor continuïteit. Als de raad besluit dat ergens minder of geen geld meer heengaat, dan moet Balans ermee stoppen. Klaar. Zo zijn al tal van aktiviteiten gesmoord en verdwenen. Een geschikt pand beheren en garanties bieden, zijn dorpsgebouwtaken waar Balans niet voor is, waar het geen stenen voor heeft en geen middelen. Na 40 jaar onafhankelijkheid als dorpsgebouw ineens afhankelijk worden van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de professionele gemeenteorganisatie Balans is een absoluut ongewenste situatie. Wij zijn de partij die zich 40 jaar heeft bewezen. Daar wou ik het hier maar even bij laten wat die geschiedenis betreft. De exploitatiegelden die wij van de gemeente kregen waren in feite vestzak-broekzak met onze jaarlijkse winstafdrachten. Het woord subsidie is dus eigenlijk niet juist. Het was meer een voorschot op onze verwachte afdrachten. En onze winsten werden gewoon beschouwd als middelen van Soest en doorgesluisd naar C3 waar ze vervolgens verdampten. Het college stelde dat één voorziening genoeg was in de gemeente en dat jong en oud Soesterberg maar naar Soest moest komen voor een sociaal-cultureel leven. Dat heeft zoals door ons als ervaringsdeskundigen voorspeld, totaal niet gewerkt en nog meer Soesterbergers zijn zich gaan richten op Amersfoort en Zeist enzomeer, dus buiten de gemeentegrenzen. Daarmee gingen ook de gelden over de grenzen en had Soest niks meer. Bravo! Schrappen van aktiviteiten is voor ons geen wenselijke optie, want we bieden voor elk wat wils, dus schrappen van aktiviteiten betekent schrappen van gebruikers uit hun eigen pand. Dus hebben wij steeds onze eigen broek opgehouden en bijvoorbeeld gewenste cursussen tegen kostprijs aangeboden. Toen ook toneelvereniging U.D. door het college op straat werd gezet omdat ook hun eigen locatie beter geschikt werd bevonden voor woningbouw, deed de gemeente niets ter compensatie. Weg pand. Wij konden gelukkig oplossing bieden en ruimte creeëren in het dorpshuis. Dankzij onze oprichters is het pand flexibel te benutten. Dat is een van onze doelstellingen. Ruim 35 jaar heeft Soest een budgetneutraal dorpshuis gehad in ‘wijk’ Soesterberg, waar het ook nog eens de winsten van opstreek, zonder een cent te investeren. Het college was zeer tevreden en gelukkig met ons, hoorden we steeds. Tot ineens in 2002 ons functioneren zwaar betwijfeld werd in vage termen als “achterhaald”. Wat is er achterhaald aan een dorpshuis? Achterhaald door wat dan toch? Het is zo suggestief en onaardig allemaal. Onze boeken kloppen al sinds de oprichting en tientallen vrijwilligers hebben de zaak prima draaiende gehouden door de jaren. Soesterberg is zuinig op haar Dorpshuis. Kijk hoe goed onderhouden en schoon, geen vandalisme geen graffitti en zeer gastvrij. Als iets achterhaald is, is het dat soort oude politiek”

Hoe wilde Soest dan verbetering aanbrengen?

“Nu, na jaren, heeft Soest ineens een betere visie dan wij over hoe onze sociaal/culturele voorzieningen moeten worden gerund? Onze eigen voorziening! Waar ze dus per saldo geen enkele bijdrage aan geleverd hadden! Wel toevallig, nog nèt voor het opengaan van de basis, waar rood in overvloed is, vindt Soest het maar het beste voor iedereen dat de laatste gemeenschapsgrond in de Soesterbergse dorpskern te gelde wordt gemaakt. Het Dorpshuis wordt uitgekleed: alle functies waar Soest verantwoordelijk voor is worden stapsgewijs verspreid of gestopt. Overal in Nederland in de kleine kernen worden functies onder één dak samengebracht en gemeenteloketten en politiepostjes geopend in dorpshuizen maar Soesterberg heeft dat niet nodig volgens het college. De schoolsport werd uit onze zaal gehaald, Balans werd gedwongen elders te huren enzomeer. Onze subsidies werden in 3 jaar afgebouwd. Sterfhuisconstructie. Is dat revitaliseren ? Ik zie dat als problemen creeren voor de komende 20, 30 jaar of langer. Volgende generaties lossen het maar op. Probleemwijkbeheer 2015. Zijn dat verbeteringen? Onherstelbare schade wordt momenteel aangericht, ook bij betrokkenen en in de continuïteit.”

Hebben jullie het niet te vèr laten komen?

“Wat konden we doen? Alle democratische middelen hebben we uitgeput en er verder maar op vertrouwd dat er wel wat raadsleden wakker zouden worden. En natuurlijk hebben we extra hard gewerkt om het gemis van subsidie (2/3 minder was dat al) op te vangen door extra activiteiten te ondernemen, zodat het verlies minimaal zou zijn. Daarmee werd inderdaad wat extra verdiend. Maar je gelooft het niet, toen kregen we een brief van de gemeente dat er DUS nog tevéél voorschot was ontvangen. Of we dat maar binnen 3 weken wilden storten. On-voor-stel-baar. Het was niet de bedoeling dat we zouden overleven. Dus maar weer eens een bezwaarschrift ingediend. Je wordt er doodmoe van. Waar doe je je best voor, vragen we ons wel eens af. Wat B&W uitgeven aan rapporten en advocaten en kletspraat om ons in diskredriet te brengen en te elimineren is schrikbarend, en ze jagen ook ons op kosten.”

GEMEENTEVRAAG -2-

Volgende vraag was: Wanneer gaat het huidige Dorpshuis dicht

“Als het aan de gemeente had gelegen waren we dus al lang vertrokken. Grondpolitiek stuurt alle beleidslijnen inzake Soesterberg. Sinds wethouder Krol ooit met een groot gebaar zijn collega’s van de heuvelrug beloofde dat hij wel geld zou regelen voor ‘Rood voor Groen’, was ons Dorpsplein ineens een prima plek voor woningbouw. Ik ratel misschien een beetje maar laat dat eens tot je doordringen. Hij noemde Soesterberg “…immers toch geen echt dorp met een kern…” Dorpsplein? Nergens voor nodig, weg ermee. Natuurlijk heeft Soest een probleem, nu de allerhoogste instanties in verschillende kwesties de Soester bestuurders hard op de vingers tikken over het oude inkomstenbeleid. Steeds gaat het om grijpen naar ongeoorloofde technieken ten koste van elementaire rechten van de inwoners. Vertel mij wat. Ikzelf ben al voor alles uitgemaakt wat denkbaar is, in de hoop dat ik zou zwichten. gelukkig heb ik veel steun aan de Soesterbergers die zien wat er gebeurt.”

Maar kom, het college is toch ook oprecht in haar zorg voor openbaar belang?

“Wat verstaan we daar samen onder? We moeten het namelijk samen waarmaken. De wethouder komt hier heus niet achter de bar helpen. Is er een oprechte intentie om de Soesterbergse welijnsvoorzieningen te verbeteren? Daar gelooft hier helemaal niemand in. Kijk zelf: het huidige plan betekent het volgende: Enkelingen krijgen een woning, eenmalig wordt de gemeentekas een beetje gespekt en één projectontwikkelaar heeft eenmalig een extra boterham. En de hele dorpsgemeenschap heeft vervolgens geen Dorpspleinen en Dorpshuis meer, en wordt 40 jaar teruggeworpen in de tijd wat betreft sociaalculturele voorzieningen. Mag ik dat geen onbehoorlijk bestuur noemen?”

De gemeente heeft de onderhandelingen stopgezet, was er niet te praten?

“Er is nooit onderhandeld. Dat is ook zoiets. Ik heb de laatste jaren vaak ervaren dat mensen me moeilijk konden geloven omdat ik het te aardig formuleerde. In moet duidelijk zijn, en dus zeg ik tegenwoordig waar het op staat: Het college van Soest liegt op dit punt. Welbewust, grof en onbeschoft naar ons toe. Op zich zijn wij helemaal niet tegen verhuizen. Maar eerst moet vaststaan WAT het ‘nieuwe dorpsplein’ wordt. Het evenemententerrein? Heb je de plannen gezien? Precies: woningbouw. De kermis is nu in het dorp deze week met het hele evenemententerrein zowat in gebruik. Voor 6300 inwoners. Denk nou toch eens vooruit! Dat zijn er straks misschien wel 8 à 10 duizend. Er spreekt totaal geen visie uit het Collegeverhaal, laat staan een totaalvisie. En toch is dat dubbel dom, want een bloeiende dorpskern Soesterberg is op langer termijn natuurlijk absoluut in het belang van Soest. Elke bezoeker aan Soesterberg is een bezoeker aan de gemeente Soest. Alleen al het dorpshuis heeft de laatste 40 jaar miljoenen verdiend voor Soest, denk eens in wat er allemaal op en rond het evenementeterrein kan worden verdiend. Elk jaar weer. Vele malen meer dan de eenmalige grondopbrengst en de jaarlijkse OZB van die paar geplande woningen die je op onze pleinen kwijtkunt. Onbegrijpelijk dat ook de businessclubs zich niet harder verzetten tegen dit volproppen van het dorp met huisjes. Soest moet beter voor Soesterberg zorgen en het niet leegtrekken. Aan de Financiële problemen van een wethouder uit Soest hebben wij GEEN ENKELE schuld. Moet Soesterberg die gaten nu vullen? Dat is roof. Maar het is nog niet te laat! 15 november wordt er pas over besloten: Voorstel: Stel dat uit, in elk geval tot nadat de rechter gesproken heeft en er een totaalvisie is gepubliceerd. Onze statuten en onze bestuursverantwoordelijkheid verbieden het ons ook gewoon, om pand en voorzieningen in te ruilen voor iets veel slechters. Al hanteert Soest nog zulke intimiderende of agressieve middelen, het doel klopt niet en men vergist zich in onze taak en positie.”

GEMEENTEVRAAG -3-

Volgende vraag dan maar: Heeft Soesterberg straks geen dorpshuis meer?

“Het Dorpshuis in de huidige vorm als apart gebouw verdwijnt”, zegt Soest daar. Dat is toch niet te geloven? Alsof het een voldongen feit is. Nog geen tegeltje is van Soest! We zullen dat natuurlijk allemaal nog wel eens zien. Toen hebben we die borden opgehangen aan de gevel. Ook dit college overleven we wel weer. En nog zoiets: De bibliotheek zou zèlf gekozen hebben voor een nieuwe plek nabij de Drie Eiken. Dat is ook gewoon jokken. Onze bibliotheek heeft helemaal niet kunnen kiezen. Zij hebben altijd aangegeven -en doen dat nòg- onderdeel te willen blijven van het dorpshuis. Met goede extra service natuurlijk, naar De Drie Eiken mochten we verhuizen.”

GEMEENTEVRAAG -4-

Wat gebeurt er met de activiteiten in het Dorpshuis?

“Soest spreekt hier over de ‘noodzakelijke’ uitbreidingen aan de Banninghal. Dat woordje “noodzakelijk” was 40 jaar geleden al de grote steen des aanstoots. Er kwam maar niks van de grond vanuit Soest. Soesterberg pakte het dus zelf op, gesteund door de burgemeester in diens vrije tijd, en wij bepalen nu al 40 jaar zelf wat ‘noodzakelijk’ is en financierden dat ook zelf. Kijk als je wilt maar eens in het archief van de Soester Courant onder oprichting dorpshuis. (www.soestercourant.nl). Die geschiedenis laat zich niet vervalsen. Onze Soesterbergse stichting is initiatiefnemer, opdrachtgever en eigenaar. Ongeacht wat, sorrie hoor, morsige Soester advocaten en topambtenaren de wereld nu willen doen geloven. En dat lukt ze nog ook als we niet oppassen. Wij zijn absoluut geen verdienste van Soest. Hun verdienste zou hier en nu kunnen liggen in een respectvoller en doordachter toekomstvisie voor de Soesterbergse leefgemeenschap. Twee zaaltjes aan de Banninghal zijn geen alternatief voor ons Dorpshuis. Klaar.”

GEMEENTEVRAAG -5-

Vervolgens: Waar worden de huidige activiteiten gehuisvest ?

“Als het aan de Soesterbergers ligt, in een pand met TENMINSTE de huidige voorzieningen. Als het college daarin niet voorziet, doen wij het. Dat weten ze nou al 40 jaar. Alle elementen van het antwoord van Soest gaan uitsluitend over hun wettelijke welzijnsverplichting (WMO) ten aanzien van haar dochterdorp. Zaken waar ze ècht niet onderuit kunnen zonder onder curatele te worden gesteld. Voorzieningen voor het bewegingsonderwijs bijvoorbeeld. Dat is een belangrijke functie waar ieder dorp gewoon wettelijk recht op heeft. Dat werd niet bij ons weggehaald omdat onze voorziening achterhaald is, of omdat wij disfunctioneerden. Er was een externe oorzaak. Er waren geen complicaties hier en we waren al helemaal niet te duur, dat snap je nu. Niets hoor je meer over het Dorpshuis als plek van samenkomst voor het verenigingsleven en als ontmoetingsplaats van alle inwoners en bezoekers (cursusaanbod, open dagen, markten, grandcafé-activiteiten etc.). Dat alles laat Soest tegenwoordig helemaal buiten beschouwing, alsof ons dorp beter af is zonder dat soort voorzieningen. Daarover is met ons niet overlegd omdat het al besloten was, en het was al besloten omdat er al deals zijn met projectontwikkelaars. En dat kunnen we bewijzen.”

Dat zijn trouwens wel de twee woorden van het jaar hè?: ‘revitaliseren’ en ‘budgetneutraal’…

“Ja en vooral de combinatie hè ? Hoe doe je zoiets als ‘budgetneutraal revitaliseren’? Onze gemeente huurt dan weer eens een peperduur adviesbureau in, dan speelt geld ineens geen rol meer. En dat moet gaan kijken hoe in dit geval Soesterberg zijn eigen opknapbeurt kan betalen. Plus de rekening van het adviesbureau natuurlijk. Het bureau in deze kwestie kreeg een specifieke opdracht, waarin alvast de belangrijkste onderzoeksconclusies waren bepaald. Het onderzoek moest daarheen werken. Zoals Dagobert Duck het doet als hij zijn neefjes weer eens wil flessen. Boerenbedrog. Zo ging die revitalisering. Ons werd voorgespiegeld dat uitganspunt van onderzoek was: “…een kwalitatieve verbetering van het gebied en de daarbij behorende gebouwen”. Prima leek dat. En veilig voor ons, want een Dorpshuis is immers ‘bijbehorend’ bij het Dorpsplein. Het geheime deel van de opdracht, naar nu blijkt was: Ga uit van bebouwing OP het Dorpsplein. Bij mijn weten is dat landelijk nog nooit vertoond. OP een dorpsplein bouwen, hoe bedénk je het! Alleen al de parkeerruimte-functie kan niet worden gemist. Je gaat nog even snel langs oma in de Drie Eiken, maar je auto moet in de parkeergarage op de Rademakersboulevard, zoiets? Doe toch normaal mensen. Het eindrapport bevat verwijzingen naar die opdracht, waardoor ze toch bekend werd. De conclusies en aanbevelingen bevatten verder geen nieuws en geen alternatieven. Dit moest het worden, want de afspraken met ontwikkelaars waren al gemaakt. Wel was nog sprake van een “vertrouwelijke notitie”, uitsluitend bedoeld voor het gemeentehuis. Soms gebeurt dat als een gemeente bezig is met grondplannen om speculaties te voorkomen, akkoord. Maar hier is die geheimhouding gebruikt om de bevolking onkundig te laten, terwijl het college om tafel zat met de speculanten. Samen bedachten die hoe ze ons huis en onze pleinen konden verduisteren.”

“Conclusies BBN-onderzoek stonden in geheime opdracht”.

Zo’n adviesbureau leent zich daar toch niet voor?

“Het bureau BBN, de opsteller van het rapport, baseert haar bevindingen o.m. op de ‘informatieavonden’ die gehouden zijn. Weet je nog? Soest houdt veel meer informatieavonden dan inspraakavonden, is dat jullie ook opgevallen ? Als burgers kritisch zijn hebben ze iets niet begrepen. Dus gaat men opnieuw uitleggen. Nou die avonden dus, daar waren wij natuurlijk ook. Daar is heel veel uitgelegd, behalve de voornemens. En daar is door Soesterbergers vanalles gezegd, op tal van gebieden. Daarvan werd alleen onthouden en ‘vastgesteld’ dat er behoefte is aan tientallen nieuwe woningen. Dat was niks nieuws, voor niemand. Misschien voor bureau BBN. Nimmer werd tijdens die avonden of elders aan Soesterbergers gevraagd of wij die woningen wilden IN PLAATS VAN onze pleinen en Dorpshuis. Toch zegt de gemeente dat haar aanpak, op grond van onderzoek, door het rapport als conclusie is geadviseerd. Het staat er ècht niet in hoor! Het bureau BBN reageerde zoveel mogelijk op de opdracht. Daarin was dus al bepaald dat de uitslag moest zijn: Dorpshuis en pleinen moeten verdwijnen.
Soesterberg wist dat niet. Dat ontdekten wij pas veel en veel later. Er werd in de opdracht tot het rapport al gesteld, en let nu goed op: dat het Dorpshuis wel “OM NIET” zou kunnen worden verworven! Gratis! Dat was al in 2001! Dat staat zwart op wit. Het voornemen tot verduistering was al geformaliseerd. Begrijp je nou ook, waarom vervolgens alle gemeentetaken uit ons pand werden getrokken en alle subsidies afgebouwd? Dat is illegale en verwijtbare grensoverschrijdende grondpolitiek. De intentie was keihard om ons langzaam te laten uitdoven. Dat wij verbijsterd zouden zijn en uiteindelijk boos worden was ingecalculeerd. Het kon ze niks schelen, onze dierbare bestuurders. Men hoopte, gesteund door de duurste adviseurs op een goede afloop van de entering en diefstal. Zeg nou zelf: zo ga je toch niet met elkaar om? Waaraan hebben wij dat bruut geweld verdiend?”

Zo’n rapport heeft toch ook weer niet zoveel invloed?

“Dat dacht jij maar. Een rapport als dit, is de basis voor een miljoenenoperatie. Gevaarlijke termen als ‘budgetneutraal’ komen uit dit soort rapporten. Ze worden terloops geintroduceerd en voor je het weet heb je als Soesterberg geen dorpshuis meer en geen pleinen en overal huizen. En daar zit je dan. Woonwijk naast pretpark. Voor je het weet, vinden 33 mensen in een zaal in Soest het prima om Soesterberg met geweld na 40 jaar het recht op een zelfstandig dorpsgebouw te ontzeggen, en het op één na laatste plein te bebouwen om geld te verdienen om te kunnen bouwen op het laatste plein. Want het moest toch budgetneutraal? Schrik niet, maar dit is momenteel de situatie. Het college heeft van de raad toestemming gevraagd en gekregen om dit te realiseren. We hebben overwogen om met veel pers en tamtam erbij op het politiebureau aangifte te gaan doen van poging tot diefstal door het college van Soest. Het is de wereld op zijn kop. In Soest heet diefstal niet stelen maar budgetneutraal winkelen. Stelen inplaats van werken, dat kun je budgetneutraal besturen noemen , maar het blijft crimineel. College: foei! En dan nog wel stelen van welzijnsvoorzieningen. Tochal de zwakste partij in de politieke arena. Zeker in Soest. Wat flauw eigenlijk Soest. Durven jullie wel? Zeg toch gewoon: Sorry, we zijn vergeten iets te reserveren voor jullie inhaalslag als dorp, we zullen ons beteren als bestuurders en we gaan extra toegewijd samenwerken om van Soesterberg iets geweldigs te maken. Ik zou dat geen gekke volgende stap vinden nu…”

Okee. Heel goed. Heb je lobbyen al geprobeerd? Dat wil ook nog wel eens helpen bij gemeenteproblemen?

“Weet je? Dit gaat niet over politiek. Niet over partijen of stromingen en groups. Dit gaat over de opdracht om er voor iedereen te zijn. De hele dorpsgemeenschap. Een gegarandeerd dak boven tal van voorzieningen, zoals door de eigenaren gewenst. Elk jaar opnieuw, elke dag anders. Wij zijn statutair eigendom van alle Soesterbergers en leggen aan Soesterbergers verantwoording af. Dat verstaan wij onder zelfstandig. En dan ga je niet bedelen om fatsoenlijk gedrag bij het gemeentebestuur, dat mogen we eisen. We krijgen nu even geen geld uit Soest. Okee, dan maar niet. Jammer voor hen, de afstand en het wantrouwen zijn weer verder vergroot. Maar wij bestaan na 40 jaar gewoon door, begrijp je ? Die zelfstandigheid is van levensbelang voor een dorpshuis in de gemeente Soest momenteel. Als we verhuizen doen we dat omdat we er beter van worden. Daarbij gaan we uit van de actuele noden en wensen ten opzichte van 40 jaar geleden. Ons belang is nu dat we ruimer behuisd raken aan een ruim multifunctioneel dorpsplein. Het dorp wordt groter en er komen nog meer bezoekers. Zeker als we er in slagen het dorpshart fraai en multifunctioneel op te zetten met voor elk wat wils.”

Zouden de raadsleden die mening niet delen ?

“In persoonlijke gesprekken zeker. Maar eenmaal in de raadsbankjes bleken ze gedwee het praesidium te volgen en dat volgde wat het college graag besloten wil hebben. Ik denk wel eens dat ze gewoon te lui zijn geweest om hun stukken over Soesterberg te bestuderen, maar zoiets zeg je dan ook weer niet hardop hè. Dan ben je zelf onaardig. Ik denk dat je mensen het beste kunt proberen te overtuigen en inspireren. Daarom komen we met alternatieven inplaats van kritiek op collegevoorstellen.”

Is dat niet de ultieme vorm van kritiek?

“Nou, je stelt er iets naast, omdat het anders moet, maar je besteedt verder geen aandacht aan slechte plannen. Die introductie van de term ‘budgetneutraal’ dat is nou iets waar wel kritiek bij nodig is. Dat vloekt namelijk met eerdere uitspraken van raad en college over de noodzaak om Soesterberg te vitaliseren. Om als raad en college eenstemmig te zeggen dat de prioriteit van de inhaalslag van Soesterberg zeer hoog is maar dat het budget toch echt op nul gesteld blijft, dat is onhoudbaar. Da’s wanbestuur.”

En nou concreet?

“Publiek grondbezit verkopen dat is natuurlijk niet kostenneutraal. Je ontneemt het namelijk de mensen. Voor altijd. In Soest liggen misschien wat minder gebruikte akkertjes maar in Soesterberg echt niet. Het Dorpsplein en het Evenemententerrein, that’s it. Een dorpsplein sluiten, dat komt zelden voor. Wereldwijd. Een dorpshuis sluiten en vervangen door woningen dat is uniek. Dat kan alleen in Soest Nederland. Dus moest er wel even een rechtvaardiging worden gevonden voor die ingrepen. Bezuinigen? Dat begrijpen mensen vaak wel. Maar een dorpsplein wegbezuinigen klinkt toch opvallend raar en bijkomend probleem was dat het dorpshuis niks kostte. Integendeel. Waar andere gemeenten hun dorpshuizen stimuleren en onderhouden had Soest er aan verdiend. Iemand bedacht: We kunnen de voorzieningen ‘achterhaald’ noemen en het pand ‘zwaar onderkomen’, dan krijgen we misschien de grond. Maar helaas, enig disfunctioneren van de stichting kon niet worden aangetroffen en het pand verkeert in prima staat. Toen werd besloten om te gaan jokken en te gaan koppelen. Opknappen okee maar alleen als locaal alle kosten worden terugverdiend. Te betalen in pleinen en welzijnsvoorzieningen. Voor ons Dorpshuis, zo was aanvankelijk gesteld, zou zich een kans kunnen voordoen om over een “betere huisvesting te beschikken met een betere uitstraling” Daar waren we natuurlijk helemaal voor! En nog steeds. Onze bereidheid om mee te werken werd keurig opgetekend. En daarna hoorden we tijden niks meer. ”

En toen werden jullie bezorgd?

“Ons bereikte het gerucht dat er al lang ergens een rapport circuleerde met het advies om het Dorpshuis te verplaatsen. Er zouden mogelijke toekomstige locaties in staan. Dus wij als Dorpshuis en schaatsbaan en andere welzijnsorganisaties natuurlijk verbaasd maar wel benieuwd of het evenemententerrein nu ook door BBN was aangewezen als ideaal toekomstig dorpshart, en of er al gedachten waren over een nieuw pand voor ons. Maar BBN kon toch eigenlijk nog geen eindrapport hebben? Er waren pas twee voorlichtingsavonden geweest waar BBN bij betrokken was en daar was ons welzijnsvoorzieningen niks gevraagd. Onze gezamelijke wensen en voorstellen zouden toch worden geinventariseerd? Toch bleek het eindrapport inderdaad al te bestaan zijn en het was verbijsterend. In de opdracht van het college aan bureau BBN was al vastgesteld wat er geconcludeerd moest worden, namelijk dat verplaatsing van de dorpshuisfuncties bij voorkeur richting de sporthal of bij de nieuwe school op Wostok moest zijn. Het stond al vast! Wij wisten van niks en die voorstellen leken ons niks. Wij hadden in vertrouwen zitten wachten op de inventarisatie met concreet overleg en inspraak. Nu was er ineens een eindrapport dat helemaal geen onderzoeksrapport was maar een uitwerking van een plan van het college. Alleen al dat rapport zelf heeft ruim 250.000 euro gekost! Daarmee hadden wij jaren vooruitgekund! Hezelfde stuk geeft gelukkig wel aan, dat bibliotheek en stichting Balans bij voorkeur gezamenlijk gehuisvest wilden zijn onder één dak met het dorpshuis. Die waren kennelijk wel gepolst. Aldus luidde de aanbeveling aan de gemeente. Helaas voor het college was BBN dus niet bereid geweest om het gemeenteplan voor kaalslag en volledige bebouwing te legitimeren. Toch wordt het rapport voortdurend aangehaald alsof alle beleid erop gebaseerd kan worden. Kletskoek. Maar niemand die het checkte. Het was andersom. Het beleid was er al en dat rapport moest dat ondersteunen. Wat het amper doet. Nou, wij hebben toen ook maar een rapport laten maken, voor een fractie van die kosten, door een even befaamd onderzoeksbureau. En dat kwam tot volstrekt andere aanbevelingen dan afbraak van voorzieningen. Ons rapport werd recentelijk letterlijk naar mijn hoofd gegooid door een wethouder. Echt gebeurd!”

GEMEENTEVRAAG -6-

Volgende vraag dan maar: Is de nieuwe locatie groot genoeg voor alle gebruikers?

“Dat hangt ervan af hoe die eruit ziet. Er is nog iets van ruimte om de sporthal heen, maar als je er iets bijbouwt dan ben je je parkeerruimte kwijt. Maar waarom wil men ons eigenlijk daar? Is daar een andere reden voor, dan dat het nu lekker goedkoop lijkt? Waarom moet het op een koopje? De lokatie is niet gelukkig, de oppervlakte is niet voldoende om ons geheel te verplaatsen en het ligt niet aan een dorpsplein.”

GEMEENTEVRAAG -7-

Is er genoeg parkeerruimte bij de nieuwe voorziening?

“Nee dus. Ga zelf maar eens kijken. En denk er een goed Dorpshuis bij. Dat kan kennelijk iedereen beter inschatten dan de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling van Soest. Het is vragen om problemen. Die dienst is vanuit Soesterbergs perspectief verwijtbaar slecht bezig. Ook daar is het laatste woord nog niet over gesproken. Hun taak is onze bevolking optimaal dienen. Nu profileren ze zich schaamteloos als een exclusief verlengstuk van de grondpolitiek.”

GEMEENTEVRAAG -8-

Wordt bij de nieuwbouw rekening gehouden met uitbreiding van het dorp Soesterberg?

“Ook hierover zegt de gemeente een onderzoek te hebben laten doen. Wat dat weer gekost heeft weet ik niet, maar ik zou dat rapport graag willen zien. Wat wij weten, is dat we als het aan het college ligt, straks in plaats van onze huidige 1750m2 in vol en onbezwaard eigendom, 240 m2 mogen ‘huren voor 5 jaar.’ Als wij daarmee akkoord gaan, falen wij als bestuurders. Dat mag toch ook niet van ons worden gevraagd na 40 jaar bewezen verdiensten met voortdurende bezetting van alle ruimten en tal van verenigingen en anderen als vaste en incidentele gebruikers?”

GEMEENTEVRAAG -9-

Overlegt de gemeente met het dorpshuisbestuur?

“Er was een eerste begin. Vooroverleg. Daar werd als voorwaarde voor samenwerking gesteld dat we direct en voorafgaand aan verdere stappen moesten ondertekenen dat wij ons gebouw om ‘niet’ -gratis- aan de gemeente zouden overdragen! “En anders hebben we wel methoden”, zei de wethouder nog grimmig. Dagobert had kennelijk ook de zware jongens ingeschakeld. We hebben het gemerkt. Een beetje regiosoap kan er drie seizoenen mee vooruit. Gelukkig is van dat ‘overleg’ en de treiterijen erna een keurig verslag gemaakt. Voor iedereen ter inzage.”

Het college liet weten dat jullie alleen in de huidige vorm je activiteiten wil voortzetten. Klopt dat soms ook niet?

“Nee, echt onzin. En dat weten ze dondersgoed. Wij spreken niet van HET gebouw maar van EEN gebouw. En dat moet geoptimaliseerd wezen voor eigentijdse taken en wensen. Het huidige pand behoeft aanpassingen maar op zich heeft de constructie van samenbrengen van welzijnsvoorzieningen onder één dak, zich uitstekend bewezen voor ons dorp. En geen Soesterberger wil dat weer versnipperd zien. Integendeel. De behoefte aan samenbrengen wordt alleen maar groter. Denk bijvoorbeeld aan brede scholing en samenwerking met onderwijs. Het pand heeft voor zijn functie in deze tijd ook behoefte gekregen aan betere horeca en een echte theaterzaal en wat technische ruimten. Onze zorg als bestuur is dus niet gericht op onze huidige vorm, maar onze toekomstige vorm. Daar hebben we zoals het college weet een eigentijds toekomstplan voor geformuleerd. Dat helemaal aansluit bij de landelijke tendens van samenvoegen van sociaal-culturele voorzieningen en diensten onder één dak. ‘Kulturhus’ wordt die tendens genoemd. Hoe je zo’n gebouw ook noemt, het concept is grandioos. Kijk maar eens op internet: tientallen gemeenten gingen Soest voor om samen met dorps- en buurthuizen een moderne contructie op maat te realiseren. Voor ons zou dat betekenen professionalisering van ons grand-café, bouwen eigentijdse podiumvoorzieningen in een grotere zaal, heropening van een gemeenteloket, en misschien politiepost, uitbreiding van de bibliotheek en een spiegelzaal voor dans en bewegingskunst enzomeer. Natuurlijk met behoud van de volledige vergunning, maar zonder daar een ton per jaar voor te hoeven betalen. Dan kunnen we alle vrijwilligers eens een stevig kerstpakket sturen bijvoorbeeld.”

Soest spreekt ook over de vorm waarin jullie georganiseerd zijn: Jullie vorm past niet meer in deze tijd, lazen we?”

“Welke vorm? Juridisch? Organisatorisch? Samenwerken onder één dak? We zijn ons allemaal aan het voorbereiden op het nieuwe Soesterberg na de geluidsnorm. Mijn opdrachtgever is Soesterberg, dat vergeet Soest steeds. Wij bepalen als oprichters en eigenaars graag mee over onze eigen toekomst. Vanuit Soest oordelen dat hier niks deugt om maar over te kunnen gaan tot dwangmaatregelen om de grond te kunnen afpakken is zo doorzichtig! Onze toekomst is primair een zaak van onszelf. Als de gemeente aanpassingen wil, komen ze maar eens kijken en kennisnemen van onze 40-jarige locale ervaring, deskundigheid en toekomstvisie. Wij weten waar we het over hebben. Ieder zijn taak. Maar ons is nog steeds nooit iets gevraagd.”

Men maakt zich zorgen over de leegstand van sommige ruimten op sommige dagen hoorden we ook.

“Er was geen leegstand voor ‘operatie sterfhuisconstructie’ begon. Eerst de gemeentetaken weghalen en de huurders uitplaatsen en dan wijzen op leegstand van sommige ruimten op sommige dagen, dat is toch te grof voor woorden? Maar er gebeurt overigens nog vanalles hier hoor. Als er al leegstand was blijft de vraag wat hebben ze ermee te maken? Men heeft ons budgettair 40 jaar links laten liggen en nu de grond gewenst is, is er ineens grote zorg over de noodzaak en kwaliteit van ons bestaan. Het is ons eigen gebouw en dat vullen wij zoals wij willen. Geen enkel gebouw gebruikt alle ruimten de hele dag. Loop eens door de gemeentepanden: de raadszaal staat per saldo qua uren op jaarbasis vrijwel leeg en is groter dan ons hele dorpshuis. En die gazonnetjes er omheen zijn samen groter dan ons hele Evenemententerrein. De rechtvaardigheid, de verhoudingen en de menselijke maat zijn volledig zoek in het Soester Soesterbergbeleid. Daar komt bij dat ons inwonertal met de helft gaat toenemen heb ik begrepen. Zoals het pand nou is, zo heeft Soesterberg het gewild in een tijd dat er nog veel minder inwoners waren dan nu. Daar zijn hele goeie en ook tijdloze redenen voor. Hou je daarbuiten en blijf overal af, tenzij je komt om ons te ondersteunen. Desnoods ‘budgetneutraal’.”

Het dorpshuis zou geen stappen hebben gezet om de activiteiten efficiënt en doelmatig te kunnen voortzetten.

“Dat is weer niet zo aardig hè? En dat het niet waar is bespraken we net al. Ook hier geldt: wat hebben ze ermee te maken? Onder het mom van de zaken t willen opknappen hier, was het doel om onze grond om niets te bekomen. Ons bestaan, onze taken en expertise speelden geen enkele rol. Ons plan voor doelmatig en efficient toekomstbeleid werd ongelezen naar mijn hoofd gegooid en de winst uit onze extra activiteiten werd ingevorderd. Ik verval in herhaling hè?”

Dat mag best voor een keertje. We horen je weinig in de media.
“Okee. Ik ben niet iemand voor de zeepkist maar iedere geinteresseerde is hier van harte welkom voor alle toelichting. De rapporten en plannen liggen ter inzage. En onze beheerders, waarvan er een al bijna 30 jaar in dienst is!, zetten er graag een drankje naast. En nog een hapje ook als je wilt.”

Is het niet gewoon allemaal te ingewikkeld voor ons gewone mensen?

“Welnee. Een Dorpshuis hoort toch in beginsel aan een dorpsplein? Een Dorpshuis onteigenen en een plein verkopen betekent een vergelijkbaar of beter Dorpshuis en plein elders voorzien. Een groeiend dorp verdient groeiende moderne voorzieningen. Allemaal heel simpel. Pas als je niet recht door zee bent en belangen gaat verstrengelen wordt het complex. Daaraan doen wij gewoon niet mee. We hebben niets te verbergen, ons valt niets te verwijten en het dorp staat achter ons. Tenminste, dat dacht ik wel. Hebben jullie andere signalen ?”

GEMEENTEVRAAG -10-

Nee. De volgende vraag was: Waarom mag het dorpshuisbestuur niet zelf een nieuw Dorpshuis beginnen ?

“Om te beginnen gaat Soest daar dus helemaal niet over. Het dorpshuis is er al en is van Soesterberg, daar hoeft Soest dus geen initiatieven ter verbetering voor te nemen. En zeker geen initiatieven voor afbouw en abraak. Respecteer ons en onze taken en positie, zoals uzelf ook graag gerespecteerd wordt, en denk met ons mee. Het college schrijft dat het ons in 2006… “opnieuw de mogelijkheid heeft geboden om de welzijnsactiviteiten op DE nieuwe locatie te beheren.” Wel, of het ‘de’ nieuwe lokatie was, stond voor ons nog ernstig te bezien en het enige dat ons in 2006 werd aangeboden was een hoger bod. Namelijk wel 17.500 euro voor gebouw en grond. De waarde in zijn huidige bestemming s ruim anderhalf miljoen moet je weten, en zodra de bestemming op de grod is gewijzigd, ruim 2 miljoen. Of we maar even wilden tekenen voor afstand van eigendommen. Nee dus. Het ligt niet in onze opzet en taak om te ruilen voor 5 jaar zaaltjes pachten aan de sporthal. Want dat woordje beheren betekende pachten vamn de gemeente. Dat daar toevallig al een pachter inzat werd opgelost door die alvast op straat te zetten. Bijna niemand weet dat, zeker in de raad niet, maar ook dat leidde tot een rechtzaak die de gemeente natuurlijk verloor. Dus ook daar moest de gemeentekas weer ‘investeren’ om die pachter schadeloos te stellen en vorstelijk uit te kopen. Alles hangt natuurlijk samen dus er gebeuren allerlei gekke dingen tegelijkertijd. De keuze om Soesterberg niet met open vizier te besturen heeft al meer gekost dan Soest ooit aan onze grond kan verdienen. Daarom moeten inmiddels ook onze pleinen eraan geloven wat college en kornuiten betreft. Want het moet budgetneutraal hè? In dit deel van Soest.”

Nou, tot slot: Ontbreekt er nog meer belangrijks op de gemeentesite?

“De ordening van de materie, gebruiksvriendelijk vindbaar wat belangrijk is. En als je dan zoiets doet als en dorpshuis kapotmaken, leg dan goed uit waarom eigenlijk. Want wat is er mis met een fraai dorpsplein en multifunctioneel dorpsgebouw voor een dorp als Soesterberg? Maak ook eens een kleine vergelijking. Tel bijvoorbeeld de hectaren pleinen en terreinen en publieke panden in Soest eens op en kijk eens naar hun voorzieningen. “Nee hoor…”, zou de Raad gezegd hebben, “…doe maar, maak de rest ook maar rood daar”. Maar zo heeft de raad dat niet gezegd. Daar hadden we het in het begin al over. Waar staat te vinden dat de raad akkoord was met bouwen OP het Dorpsplein? Gelden en voorzieningen zouden gelijkelijk over de hoofden van de bevolking verdeeld moeten zijn, ook geografisch, juist in Soest. Maar 40 jaar werd ALLES lokaal geconcentreerd besteed aan de andere kant van de berg, zelfs onze winsten. Nu de tijd gekomen is voor opbloei van Soesterberg blijkt er geen dubbeltje te zijn gereserveerd en dus stelt het het college voor, om de rest ook maar snel rood te maken hier. Zit daar überhaupt enige visie achter? Is dat verantwoordelijkheid nemen?
Verder ontbreekt dus de vraag: Wat is er eigenlijk mis met dit specifieke Dorpshuis, daar zou ik eerst wel eens het antwoord op willen horen. Een andere vraag, die mij persoonlijk steekt, is of het bestuur niet eigenlijk vecht voor behoud eigen salaris. Zelfs die suggestie is namelijk gewekt. Nou: er zijn twee salarisplaatsen. Anderhalve beheerder en een halve externe secretaris. Het bestuur zelf wordt niet betaald (behalve een kleine onkostenvergoeding). Behoud en uitbreiding van werk is zeker een doel, het grandcafe bijvoorbeeld moet een bloeiende horeca-instelling worden met meer arbeidsplaatsen, maar het besturen blijft vrijwilligerswerk. Zo was het altijd, -graag gedaan-, en er is geen plan om dat te veranderen.”

23 jaar doe je het nu ? Zit je vast aan het pluche?
“Bijna 23 jaar inderdaad ja. Haha, maar mijn pluche is beschikbaar hoor. Wie bereid is, meldt zich maar. Ook voor andere taken en functies, alle hulp is van harte welkom. Ik persoonlijk treed graag terug, geloof dat maar van mij.
Als ik maar weet dat het belang van het dorpshuis in veilige handen is.”

Okee, hartelijke dank voor nu. Graag spreken we je binnenkort over de komende actuele ontwikkelingen.
We houden je in de gaten.
“Dankjewel. Graag. Tot binnenkort.”