Media

Besluitname over ‘Masterplan’. College vat samen wat haar ‘draagvlak’ is en waarom ‘De Linde’ absoluut bedoeld is als tijdelijke voorziening. Draagvlak (luister zelf) Rob Tuizenga namens Ons Netwerk (nog geen 5% van de Soesterbergse ondernemers), Paul Klein namens zichzelf, Projectontwikkelaars , woningbouwvereniging en een uiterst vaag clubje ‘mensen die hebben aangedrongen op doorhakken van de knoop’. De politiek nam genoegen met deze wonderlijke onderbouwing van het ‘draagvlak’ die opgeteld nog geen 5% van de inwoners vertegenwoordigt…
Burgerinitiatief wordt glashard genegeerd. Op 23 April heeft de Raad het College opgedragen om met de initiatiefnemers van het Burgerinitiatief de uitwerking te bespreken: dat heeft NOOIT plaatsgevonden. Er werd een systeem van ‘klankbordgroepen’ opgetuigd, met loting en daarbij werd het bestuur van de Stichting ‘uitgeloot’. Oud wethouder Krijger: “de enige manier voor de gemeente om mee te kunnen doen met ‘Hart voor de Heuvelrug’ is door het verkopen van Dorpsplein en Evenemententerrein in Soesterberg: verder is Soest vol!”

Hieronder een overzicht met vergelijking van hoeveelheid openbaar plat groen in de dorpen Soest en Soesterberg: 66,5 hectaren in dorp Soest en 1,5 hectare in dorp Soesterberg. De complete anderhalve hectare in Soesterberg werd geofferd…

.

.

.

OPENBAAR PLAT GROEN IN DORP SOEST – OPENBAAR GROEN IN SOESTERBERG

Waarom eigenlijk bouwen Evenemententerrein -2- – YouTube