Persbericht: Weer niet !

*** P E R S B E R I C H T ***
“WEER NIET !”

Donderdag 10 April 2008 werd aan de raad van Soest het nieuwe conceptplan voorgelegd voor de kern van Soesterberg. Het oude plan dateert uit 2001 en hield eigenlijk in, het volbouwen van de dorpskern en omdopen van Soesterberg tot woonwijk van gemeente Soest. Daar heeft Soesterberg zich tegen verzet, inclusief diverse rechtzaken waarbij de Soesterbergers steeds in het gelijk werden gesteld. De voorzitter van het dorpsgebouw ‘Dorpshuis Burgstede’ Jean Marie van Staveren reageert op de presentatie van Riek Bakker, die de opdracht heeft om een beter plan te maken voor de kern van Soesterberg.

Van Staveren:”Helaas weer een kostbaar adviestraject met weer géén oplossing voor de kern. Het dorp vroeg om een plan van aanpak voor de toekomt van het dorpsgebouw en het dorpshart en de serieuze problemen die het vorige plan veroorzaakte. Deze keer zou er echt alle aandacht zijn voor de Dorpskern. Een totaalplan voor Soesterberg-hart, waar de rest van de ontwikkelingen rond omheen kan worden gepland. We hebben zeven jaar gewacht op dit zogenaamd betere plan. Wat wordt het nieuwe dorpsplein, wat wordt het nieuwe dorpsgebouw en wat gaan we daar allemaal in onderbrengen? Het Dorpshuis wil verhuizen naar een pand dat beter aansluit bij de uitgebreide dorpswensen van nu, en de verwachte wensen de komende 40 jaar. Het zogeheten Dorpsplein is veel te klein voor die functie en al jaren niet meer als zodanig in gebuik. We hadden het niet voor mogelijk gehouden, maar ook deze presentatie ging weer niet, en dat mag u schrijven met hoofdletters, wéér niet over de kern, het hart voor Soesterberg en de voorzieningen die nu in het gedrang zijn.”

De woorden Dorpsplein en Dorpshuis kwamen inderdaad niet eens in de presentatie voor. Het is een concept voor een totaalpan en mevrouw Riek Bakker kondigde aan later verder in te gaan op details. Zijn dorpsplein en dorpsgebouw inderdaad details in een plan voor een dorpskern ?

Van Staveren: “Wat wordt bijvoorbeeld het Dorpsplein? Waar komt het dorpsgebouw? Enkele organisaties zijn in serieuze problemen gebracht. Dit totaalplan was er nooit gekomen als Soesterberg zich niet had verzet tegen het bestaande plan. De gemeente had alle stappen reeds gezet om haar eigen plan uit 2001 door te zetten en van Soesterberg een buitenwijk te maken. Het dorpsgebouw, nota bene eigendom van alle Soesterbergers en niet van de gemeente, zou door de gemeente zijn afgepakt voor woningbouw en op het Evenemententerrein had nu een school gestaan. Veel aktieve Soesterbergers zijn diep ongelukkig gemaakt of op zijn minst moedeloos. Het lot van dorp Soesterberg was bij Soest niet in goede handen de laatste jaren.

Het is niet te accepteren dat ook nu weer, in dit langverwachte nieuwe kernplan, NIETS staat over de kern. Het dorpshart. Het geeft wel exact aan hoe een tunnel er gaat uitzien en bijvoorbeeld dat er 1200 woningen bijkomen. Een mega-aantal dat zelfs de Raad verraste. Stel nou dat daar de helft van wordt gerealiseerd, dan nog is meer dan grote extra aandacht vereist voor behoorlijke voorzieningen zoals het dorpsplein en dorpsgebouw. Dat is van primair belang voor een dorp. En zeker voor ons dorp nu. Er moeten goede centrale voorzieningen zijn voor inwoners. Leefbaar, duurzaam en veilig. Daar gaat het om, dat heeft haast. Mevrouw Bakker moet dit meenemen, zoals ze zegt, in haar mandje naar de provincie en het rijk. Soesterberg rekent juist bij een ervaren professionele kracht als mevrouw Bakker op inzicht en steun.”

In September wordt de uitwerking van dit kernplan verwacht. Of de organisaties nu wel betrokken worden is nog niet bekend.