Persbericht: Dorpshuis Soesterberg wint overtuigend het geding vanuit Gemeente Soest

27-03-2008

*** P E R S B E R I C H T ***
“Dorpshuis Soesterberg wint overtuigend het geding vanuit Gemeente Soest ”

Uitspraak: Dorpshuis Soesterberg staat geheel in haar recht.
Op dinsdag 25 Maart 2008, kwam na zeven slopende jaren een einde aan het conflict tussen Gemeente Soest en Dorpshuis Burgstede Soesterberg. De rechter in het geding wees alle eisen van de gemeente van de hand. Tegen het vonnis kan de gemeente niet meer in beroep. Het Dorpshuis is en blijft dus eigendom van de Soesterbergse gemeenschap. Daaraan zal ook nu, vlak voor haar 40 jarig bestaan geen einde komen. Dat is van groot belang voor het Dorpshuis omdathet wil verhuizen en uitbreiden en opgaan in een nieuwe grotere dorpsvoorziening. Zonder gebouw kan de stichting Dorpshuis weinig voor de Soesterbergers betekenen en zullen huizen de plaats innemen van welzijnsvoorzieningen.

Acht jaar geleden wilde de gemeente Soest een aantal groene delen van Soesterberg-Dorp én het Dorpshuis ter verkoop op de markt aanbieden. De opbrengst zou bestemd zijn voor het provincieproject Rood voor Groen. Dit leidde tot een referendum. Bestuursrechtelijk oordeelde de Raad van State dat de gemeente niet zorgvuldig te werk was gegaan, met name in het betrekken van de Soesterbergse bevolking bij de totstandkoming van de plannen. De RvS vernietigde de Soester bestemmingsplannen. Nu is er dus ook de uitspraak over het eigendom van het Dorpshuis en de grond er onder: het Dorpshuis is eigenaar en de gemeente kan het niet voor een appel en een ei verwerven. De gemeente kan vervolgprocedures verwachten als het geen brug weet te slaan naar haar inwoners in dorp Soesterberg. De gemeente begaf zich op grond van onjuiste beginselen in deze procedure en handelingen als bestuursdwang ten koste van het dorpsgebouw.

Het bestuur van het Dorpshuis reageert opgelucht op de uitspraak, al was men niet echt verrast. “Het was ook gewoon te mal allemaal”, aldus voorzitter Jean-Marie van Staveren van dorpsgebouw ‘Dorpshuis Burgstede’. Welke consequenties deze uitspraak heeft voor het college en de provincie, daar kan en wil het Dorpshuis geen uitspraken over doen. Van Staveren: “Dat zoeken ze in de raad maar uit. Belangrijkste is nu dat er een andere wind gaat waaien vanuit Soest. Tot vandaag was er vanuit het gemeentehuis eigenlijk alleen maar belangstelling voor onze grond. Woningbouw. Nu breekt hopelijk de zon door en komt er aandacht voor de welzijnsvoorzieningen: En worden daadkracht en vindingrijkheid en middelen ingezet met hart voor Soesterberg. Met hart voor bestaande en toekomstige voorzieningen voor de gemeenschap. Een dorpshart om gelukkig mee te zijn met een aantrekkelijk multifunctioneel dorpsgebouw en een ruim multifuctioneel dorpsplein.
Daar omheen kan Soesterberg daadwerkelijk groeien, bloeien en floreren in de volgende 40 jaar”.