Persbericht: Dorpshuis wint strijd met gemeente

25-03-2008

*** P E R S B E R I C H T ***
“DOPRSHUIS SOESTERBERG WINT STRIJD MET DE GEMEENTE ”

Uitspraak: “Geen twijfel mogelijk over eigendom Dorpshuis” Procedure was meer een spelletje.
Op dinsdag 25 Maart 2008, kwam na zeven slopende jaren een einde aan het conflict tussen Gemeente Soest en Dorpshuis Burgstede Soesterberg. Dat wil zeggen, de rechter in het geding wees alle eisen van de gemeente van de hand. Tegen het vonnis kan de gemeente niet meer in beroep. Het Dorpshuis is en blijft dus eigendom van de Soesterbergse gemeenschap. Daaraan zal ook nu, vlak voor haar 40 jarig bestaan geen einde komen.

Acht jaar geleden wilde de gemeente Soest een aantal groene delen van Soesterberg-Dorp én het Dorpshuis ter verkoop op de markt aanbieden. De opbrengst zou bestemd zijn voor het provincieproject Rood voor Groen. Dit leidde tot een referendum. Bestuursrechtelijk oordeelde de Raad van State dat de gemeente niet zorgvuldig te werk was gegaan, met name in het betrekken van de Soesterbergse bevolking bij de totstandkoming van de plannen. De RvS vernietigde de Soester bestemmingsplannen. Nu is er dus ook de uitspraak over het eigendom van het Dorpshuisen de grond er onder: Het Dorpshuis is eigenaar en de gemeente kan het niet voor een appel en een ei verwerven. De gemeente kan vervolgprocedures verwachten als het geen brug weet te slaan naar haar inwoners in dorp Soesterberg.

Het bestuur van het Dorpshuis reageert opgelucht op de uitspraak, al was men niet echt verrast.
“Het was toch ook te mal allemaal?”, aldus bestuursvoorzitter Jean-Marie van Staveren. Welke consequenties deze uitspraak heeft voor het college en de provincie, daar wil het Dorpshuis geen uitspraken over doen. “Dat zoeken ze in de raad maar uit. Belangrijkste is nu dat er een andere wind gaat waaien vanuit Soest. Tot vandaag was er eigenlijk alleen maar belangstelling vanuit het gemeentehuis voor onze grond. Nu breekt hopelijk de zon door voor een Dorpshart met eigentijds multifunctioneel dorpshuis aan een ruim multifunctioneel dorpsplein. Een Soesterberg waar zelfs Soest trots op zal zijn.”