Persbericht: B&W wil dorpshuis onteigenen

1-11-2007

*** P E R S B E R I C H T ***
“B&W WILT DORPSHUIS ONTEIGENEN ”
Op de website www.dorpshuissoesterberg.nl heeft Dorpshuis Soesterberg een reactie gepubliceerd op het voornemen van B&W Soest om het Dorpshuis te onteigenen, het Dorpsplein vol te bouwen en de publieke bestemming van het Evenemententerrein (deels) te wijzigen.

Het Dorpshuis verzet zich tegen deze vernietigende ontwikkelingen en de drijfveren erachter. Na opening van de basis is meer dan genoeg oud-rood beschikbaar voor uitbreiding van het woningbestand van het dorp en alle maatschappelijke partijen zijn het daarover eens.

Een eerlijke kans op herstel en bloei voor Soesterberg begint bij een modern en vitaal dorpshart voor de eigen groeiende bevolking en de vele gasten die Soesterberg ontvangt. Het evenemententerrein kan niet worden gemist in een vitale reorganisatie van het Dorpshart. Economisch, sociaal, cultureel, recreatief en maatschappelijk.

Momenteel is het kermis in het dorp en iedereen kan komen zien dat bijna alle ruimte nu gebruikt wordt voor een evenement voor onze huidige bevolking van 6500 zielen. Straks zijn dat er velen meer en verwachten we honderdduizenden bezoekers op het museumterrein waarvan een deel vast ook het dorp zal willen bezoeken. Bouwen op het evenemententerrein, zeker nu al besloten is tot bouw OP de Dorpsplein-locatie, is geen verstandige beslissing en snijdt alle mogelijkheden af om Soesterberg daadwerkelijk te revitaliseren rond een nieuw optimaal multifunctioneel dorpshart.

De motieven van B&W om de bestemming van het Evenemententerrein te wijzigen staan in geen enkele verbinding met de belangen van Soesterberg. Het is een eenmalige uitverkoop die het einde betekent van het laatste openbare terrein van het dorp. Doel van deze aktie is om de raad te bewegen voorlopig af te zien van instemmen met bestemmingswijziging van dit laatste openbare terrein.

Een begeleidende ansichtkaart met verwijzing naar de site wordt binnenkort gericht verspreid. De afbeelding is te bekijken via deze link.