Reacties

Hoeveel geld is er, en waarvoor is het bestemd?

De stichting bezit ruim tien keer het bedrag van 30.000 waarmee we ooit begonnen. Toelichting staat al jaren op de bestuurspagina. Ultrakort: De helft van de ruim 8 ton ging direct naar schuldeisers die hielpen om het Dorpshuis ruim 5 jaar open te houden. Met name onze huisbank die -met ons gebouw als onderpand- insprong omdat de gemeente de subsidie had stopgezet om ons, aldus een wethouder toen ‘uit te roken’. En ruim een ton ging naar uitkoop personeel en advocatenkosten en overigen. Zie hierover verder de bestuurspagina’s.

De nieuwe plaatselijke ondernemersclub (opgericht -uitgerekend- toen Soesterberg op de schop ging) bleef beweren dat er door onze Stichting aan niemand inzage werd gegeven. Aangetoond onzin maar mede daarom is er door onze advocaat met de lokale advocaat van dat netwerk naar de boeken gekeken.

De reden dat de Stichting wat afstand houdt van ‘OnsNetwerk’ is omdat die club direct verantwoordelijk is voor de enorme ruimteproblemen van Sociaal-Culturele voorzieningen in Soesterberg. Honderden Soesterbergers weten dat precies. Tijdens de Raadsvergadering waarin besloten werd over het ‘Masterplan’, sprong uitgerekend de voorzitter van dat netwerk op het laatste moment naar voren en doorkruiste alle bezwaren, wensen, bijdragen en inspanningen van duizenden Soesterbergers door het ‘Masterplan’ van de gemeente te prijzen en bewieroken. En toen kwam de grote truc : college en raad stelden vast dat er kennelijk ‘verdeeldheid’ was in het dorp (twee sprekers op laatste moment versus duizenden gedurende jaren!), Die twee sprekers hadden geen enkele handtekening, toonden geen enkel draagvlak aan, maar dat kon de politiek toen niks schelen, want overeenkomsten met projectontwikkelaars en ecoductbouwers waren immers al gesloten. Dat was de bewoners niet verteld natuurlijk.

Het ‘draagvlak’ van de Gemeente was ‘OnsNetwerk’ en het draagvlak van ‘OnsNetwerk’ is de gemeente.
Dat kan ook niemand meer ontkennen want alles kwam aan het licht. Maar wat nu? Dat bedrog betekende wel het einde van jaren zorgvuldig verzet door duizenden. En ‘achter de rhododendrons’ ligt nog steeds ons Burgerinitiatief. De met overweldigende meerderheid ondertekende smeekbede tot behoud van bestaande ruimte voor inwoners en gasten in het dorpshart. Einde Dorpsplein, Dorpshuis en Evenemententerrein met Schaatsbaan, etc. etc. inclusief natuurlijk de actief organiserende clubs daar omheen. Dit is geen opruiende suggestie, dit zijn de feiten! Alles weg!

Niemand is enige verantwoording schuldig aan dit Netwerk en onze Stichting al helemaal niet. Toch willen wij per definitie samenwerken met iedereen die het belang van de Soesterbergers en hun gasten op dit punt dienen. Als die intentie inmiddels wederzijds is, stellen we voor dat ‘OnsNetwerk’ stopt het verspreiden van opruiende suggesties en laster uit struikroof-motieven, en voor de dag komt met werkbare voorstellen inzake voorzieningen in het dorpshart.

Hieronder treft u de dialoog die de Stichting voerde met ‘OnsNetwerk’, naar aanleiding van een reactie die we gaven op een artikel in de Soester Courant. Dat stuk deed namelijk geweld aan, aan de feitelijke geschiedenis rond de oprichting van Het Dorpshuis in de jaren ’60 en de opbouw van het startkapitaal.

Vanaf nu wordt door de Stichting alleen vooruitgekeken. Samen of zonder ‘OnsNetwerk’, dat maar een heel klein deel van de lokale ondernemers vertegenwoordigt en zichzelf aanvulde met ondernemers uit Soest en van elders. Op geen enkele manier vertegenwoordigt dat netwerk een meerderheid van de Soesterbergse ondernemers, laat staan alle dorpsbewoners.


Soester Courant, woensdag 13 Juli 2022

Woensdag 13 Juli 2022

Soester Courant, woensdag 3 Augustus 2022

Woensdag 3 augustus 2022

Website Soester Courant, 9 augustus en 12 augustus – kopie in krant op woensdag 24 Augustus 2022

9 & 12 augustus 2022

Soester Courant, woensdag 17 Augustus

woensdag 17 augustus

Soester Courant, woensdag 31 Augustus 2022

31 Augustus 2022


Oudere reacties


Reacties na besluit Gemeenteraad tot volbouw als gepland

 

Reactie 1

R11

Reactie 2

R1

Reactie 3

R2

Reactie 4

R3

Reactie 5

R4

Reactie 6

R5

Reactie 7

R6

Reactie 8

R7

Reactie 9

R8

Reactie 10

R9

Reactie 11

R10