REACTIES

2022

Mediadiscussie: Hoeveel geld is er, en waarvoor is het bestemd?

De stichting bezit ruim tien keer het bedrag van 30.000 waarmee we ooit begonnen. Op onze bestuurspagina(‘s) deden we de laatste jaren steeds verslag van stand van zaken, de rechtszaken, ons vermogen en uitgaven sinds de rechterlijke uitspraak. Rond de helft van de ruim 8 ton ging direct naar schuldeisers die geholpen hadden om ieders Dorpshuis ruim 5 jaar open te houden nadat de gemeente de subsidies stopte. Met name onze huisbank was fors ingesprongen -met ons gebouw als onderpand- omdat de gemeente de subsidie had stopgezet teneinde ons, aldus een toenmalig wethouder, ‘uit te roken’ (zie bestuurspagina’s). Nog ruim een ton moest vervolgens naar uitkoop personeel en advocaten en overige kosten.

Geregeld nog wordt onze reactie gevraagd op bijvoorbeeld uitlatingen van de nieuwe plaatselijke ondernemersclub ‘OnsNetwerk’, opgericht toen Soesterberg op de schop ging (ten koste van de bestaande ondernemersclub VOS). Zij beweerden dat er door onze Stichting aan niemand inzage werd gegeven over ons vermogen en bestedingen. Aangetoond gewoon onwaar maar mede daarom is er door onze advocaat ook nog maar eens met de lokale advocaat van dat netwerk naar de boeken gekeken. Zo circuleren er meer hardnekkige uitspraken, ook vanuit de Gemeente, strijdend met de waarheid en werkelijke belangen van Soesterbergers en hun organisaties. We hopen die nare geschiedenis snel af te sluiten.

‘Ons Netwerk’ (kleine minderheid van alle Soesterbergse ondernemers)
De reden dat de Stichting verder liever wat afstand houdt van ‘OnsNetwerk’ is omdat zij zich leende als ‘draagvlak’ voor het ‘Masterplan’ pro: kaalslag ten koste van de welzijns-accommodaties. Terwijl zij als kleine organisatie niet eens de meerderheid van de lokale ondernemers vertegenwoordigt, laat staan een serieus deel van alle inwoners. Zij moeten mede-verantwoordelijk worden gehouden voor de enorme ruimteproblemen van Sociaal-Culturele voorzieningen in Soesterberg. Veel Soesterbergers weten dat precies. Tijdens de Raadsvergadering waarin besloten werd over het ‘Masterplan’, sprong hun voorzitter op het laatste moment naar voren en doorkruiste alle bezwaren, wensen, bijdragen en inspanningen van duizenden Soesterbergers met hun Burgerinitiatief, door als nieuwe club -bestaande uit een selectie ondernemers uit Soest en Soesterberg- het ‘Masterplan’ van de gemeente te gaan staan prijzen en bewieroken. En toen kwam de grote truc: college en raad stelden vast dat zij de knoop dan maar moesten doorhakken omdat er ‘kennelijk grote verdeeldheid’ was in het dorp.

Twee sprekers op laatste moment versus duizenden gedurende jaren!
Die twee sprekers hadden geen enkele handtekening, en toonden geen enkel serieus draagvlak aan. Maar dat vonden politiek en bestuur geen beletsel want uit zwaar vertrouwelijke stukken wisten die inmiddels dat er reeds geheime bindende afspraken lagen met ‘Hart voor de Heuvelrug’ , en zelfs overeenkomsten onder boetebeding met projectontwikkelaars, tot volbouw van Soesterberg. Dat was de inwoners niet verteld bij de ‘inspraak’! De grond moest alleen nog wel even worden opgeleverd en daar is toch echt wettelijk ‘draagvlak’ voor nodig. Er werd regie gezet op een inspraaktraject met optimale sturing, loting, opsplitsing en uitselectie van Soesterbergers. De hele goocheldoos ging open! Over Evenemententerrein en Dorpshuis mochten nog geen tien uitgeselecteerde Soesterbergers meepraten!
De meningen van de rest op dit punt kwamen niet eens in het verslag.

UITGELOOT!
Het toenmalige dorpshuisbestuur werd uitgeloot voor meepraten over toekomstig dorpshuis en dorpsplein! Toonbeeld van de absurditeit waartoe premature overeenkomsten tussen ambtenaren en derden kunnen leiden, afgesloten voordat de Raad is betrokken en de inspraak is begonnen (=/=onbehoorlijk bestuur) gevolgd door een regime van totale zwijgplicht voor alle raadsleden en ambtenaren. Er werd een energie- en geldverslindend fopcircus opgetuigd onder leiding van peperdure ingehuurde entertainers, waaronder een geregeld ronduit onbeschoft intimiderende Riek Bakker en Rob Menkveld. Die hielden de ambtenaren en raad mooi uit de wind, en hadden een specifieke lucratieve opdracht zonder enige connectie met het belang van de Soesterbergers. Het gemeentelijk eindverslag stond vervolgens vol feitelijke onwaarheden en omissies, maar desondanks kon dat verslag toch op geen enkele manier dienen als objectief bewijs voor de stelling dat de inwoners akkoord zouden zijn, en zich uitgesproken zouden hebben voor volbouw van het Evenemententerrein en ombouw van ‘De Linde’ tot gedroomd Dorpshuis. Toch werd dat niettemin de gemeentelijke conclusie. Niet zo leuk om weer te moeten neerschrijven allemaal, maar het kan kennelijk nog steeds niet anders. We hopen deze teksten spoedig weer te kunnen verwijderen, omdat er een doorbraak is.

HET RESULTAAT
Wie in het dorpshart om zich heen kijkt, ziet direct dat de voornemens uit 2001 (‘Vlekkenplan’ bureau BBN) gewoon werd uitgerold onder de vlag ‘inhaalslag voor voorzieningen’. 20 jaar later zoeken onze arme nieuwe wethouders nog steeds hulpeloos naar een plek waar die betere voorzieningen dan eigenlijk moeten komen. Wat was dat voor ‘Masterplan’? En wat was dat voor ‘draagvlak’, vragen zij zich terecht af. Het enig draagvlak van de Gemeente was destijds ‘OnsNetwerk’ en het draagvlak van ‘OnsNetwerk’ was de gemeente. Helaas zitten er nog steeds krachten in en rond het gemeentehuis die destijds betrokken waren en de nieuwe bestuurders niet van eerlijke en geheel correcte informatie voorzien. Dat verklaart de volharding in onjuiste uitspraken als zou er met de Stichting “om de tafel gezeten” zijn en onderzoek gedaan rond Burgerinitiatief en plan ‘Vleugels’. Hoe nu verder? De gekozen weg betekende immers het einde destijds van Dorpsplein, Dorpshuis en Evenemententerrein met Schaatsbaan etc. etc. Inclusief de actief organiserende clubs daar omheen. Enorme extra schade in plaats van een ‘inhaalslag’.

Jaren zorgvuldig verzet door duizenden was feitelijk van meet af aan kansloos en ‘achter de rhododendrons’ ligt nog steeds het geslachtofferde Burgerinitiatief: De met overweldigende meerderheid ondertekende smeekbede om alles in het werk te stellen op het hoogste niveau, om met defensie toe te werken naar een Dorpshuis in de kazerne met daaromheen behoud van het Evenemententerrein, ons laatste en enig overgebleven broodnodige en intensief gebruikte stukje openbaar plat groen voor activiteiten en ontmoeting voor inwoners en gasten in het dorpshart. De slag om het Evenemententerrein werd door de Soesterbergers kansloos verloren door bestuurlijke oogkleppen en gerommel.

Dankjewel ‘Ons Netwerk’: niemand is enige verantwoording schuldig aan jullie en onze Stichting al helemaal niet. Toch willen wij per definitie samenwerken met iedereen die het belang van de Soesterbergers en hun gasten op dit punt willen dienen. Als die intentie inmiddels wederzijds is, stellen we voor dat ‘OnsNetwerk’ stopt met het verspreiden van opruiende suggesties en laster uit struikroof-motieven, en voor de dag komt met werkbare voorstellen inzake voorzieningen in het dorpshart. Laat ons maar niet gaan proberen meteen beste vrienden te worden, maar ‘samen’ met ‘ons’ te bouwen aan een coöperatie voor exploitatie van de kazerne. Dat is al ingewikkeld genoeg waarschijnlijk..

Hieronder treft u de dialoog die de Stichting tegen wil en dank moest voeren met dat ‘OnsNetwerk’, naar aanleiding van een reactie die we gaven op een artikel in de serie ‘Heidehut tot residence’ in de Soester Courant. Dat stuk deed namelijk geweld aan, aan de feitelijke geschiedenis rond de oprichting van Het Dorpshuis in de jaren ’60 en de opbouw van het startkapitaal.

.

VOOR DE TOEKOMST
Vanaf nu wordt door de Stichting alleen vooruitgekeken. Samen of zonder ‘OnsNetwerk’ of dochters in personele unie met vergelijkbare suggestieve namen zoals ‘Samen voor Soesterberg’ (samen??) die maar een héél klein deel van de lokale ondernemers vertegenwoordigen en zichzelf aanvulden met ondernemers uit Soest en van elders met hun eigen wensen en belangen. Op geen enkele manier vertegenwoordigen ‘Ons Netwerk’ en haar afscheidingen een meerderheid van de Soesterbergse ondernemers, laat staan alle dorpsbewoners! Eerlijk is eerlijk.

Hetzelfde spelletje dreigt weer nietwaar? Draagvlak van de gemeente?: ‘Samen voor Soesterberg’ (= deelverzameling van ‘Ons Netwerk’) en draagvlak van ‘Samen voor Soesterberg’? Juist: de gemeente. Zelfde truc! Maar de toekomst van ons dorp is echt te belangrijk om dat fopcircus samen te herhalen. Steeds meer geledingen zien hoe de hazen liepen en vragen om meer aandacht, zorgvuldigheid en rechtvaardigheid. Het moet allemaal echt mooi aflopen voor iedereen en dan kan! De oplossing ligt gewoon voor onze neus.


Soester Courant, woensdag 13 Juli 2022

Woensdag 13 Juli 2022

Soester Courant, woensdag 3 Augustus 2022

Woensdag 3 augustus 2022

Website Soester Courant, 9 augustus en 12 augustus – kopie in krant op woensdag 24 Augustus 2022

9 & 12 augustus 2022

Soester Courant, woensdag 17 Augustus

woensdag 17 augustus

Soester Courant, woensdag 31 Augustus 2022

31 Augustus 2022


Oudere reacties


Reacties na besluit Gemeenteraad tot volbouw als gepland

Reactie 1

R11

Reactie 2

R1

Reactie 3

R2

Reactie 4

R3

Reactie 5

R4

Reactie 6

R5

Reactie 7

R6

Reactie 8

R7

Reactie 9

R8

Reactie 10

R9

Reactie 11

R10