Home

Juni 2023

Hartelijk welkom op de website van onze ruim 50 jaar oude Stichting Dorpshuis Soesterberg.
De laatste jaren vond u hier beschrijvingen van onze geschiedenis, en met name de laatste 15 jaar, waarin wij (en alle welzijnsvoorzieningen) te maken kregen met plannen die de Gemeente heimelijk gemaakt bleek te hebben voor onze pleinen, terreinen en Dorpshuis. Inclusief een energie- en geldverslindend fopcircus met een loterij voor strak geregisseerde klankbordgroepjes in plaats van inspraak, en een reeks ingehuurde entertainers die de aandacht afleidden van de werkelijke voornemens die we thans om ons heen gerealiseerd zien. Genoeg daarover.
Gedane zaken nemen geen keer en de Stichting kijkt alleen nog maar vooruit.
Ruim 15 jaar inmiddels is bekend waar en hoe wij de oplossing zien voor het schrijnende tekort aan sociaal-culturele voorzieningen in ons wereldberoemde dorpje op de Heuvelrug… 

———— 

Augustus 2022

Deze maand augustus is via de media de discussie afgesloten met belangenorganisatie ‘OnsNetwerk’ over hun belangstelling voor ons vermogen en hun verbijsterend hebberige claim van deskundigheid inzake dorpshuizen.  Wij achten hun interventies schadelijk voor de toekomst van ons dorp. Nadat ze eerst alle voorzieningen hebben helpen afbreken door zich te laten gebruiken als ‘draagvlak’ voor het Masterplan, spelen ze nu ‘draagvlak’ voor het zeker zo dommige idee van een dorpshuis onder woningen. Wat willen die mensen? Slaapwijk Soesterberg? Carte Blanche om bij alle gemeentelijke borrels aanwezig te mogen zijn? Geen idee. In enkele artikelen bespraken we noodgedwongen de door hen verspreide verdachtmakingen en gezaaide misverstanden rond doelstelling en besluiten van onze Stichting.  Alle artikelen met dialoog vindt u onder het tabblad ‘Reacties‘.  Die discussie is gesloten nu.  

Op de bestuurs-pagina vindt u het complete interview met een journalist waarin dit thema ook nog een laatste keer aan de orde kwam, naast de echt belangrijke onderwerpen waarmee iedereen zich verder zou moeten gaan bezighouden: Positief en met enkel het belang voor ogen van ALLE inwoners en hun gasten. Het is nog niet te laat! OUDERE BIJDRAGEN——-

Soesterbergers over hun dorpshuis in de kazerne
 

Mei 2019

Nu de ‘inhaalslag’ voor Soesterberg een beetje vorm begint te krijgen, is duidelijk dat inderdaad de voorzieningen in het dorpshart voor alle inwoners en hun gasten zijn verdwenen.   Na Dorpshuis en Dorpsplein verdween ook het Evenemententerrein en werd tijdelijke voorziening ‘De Linde’ aan de dorpsrand bestempeld als het ‘nieuwe Dorpshuis’.  Het pand ligt tussen woonhuizen, dus we voorspellen avondsluiting binnen enkele maanden, in elk geval voor grotere activiteiten, en volledige sluiting binnen twee jaar.  Voor een dorp met ruim 8000 inwoners (tijdelijke bewoners niet meegerekend) lijkt De Linde op geen enkele manier op de beloften die de gemeente deed bij het sluiten van het oude Dorpshuis ten bate van woningbouw.

Evenemententerrein
Binnenkort zal duidelijk worden dat ook het laatste stukje Evenemententerrein is gegund aan enkele tientallen nieuwe inwoners. Alle huidige en toekomstige Soesterbergers moeten maar naar Amersfoort,  Zeist of Soest voor hun sociaal-culturele leven en ontmoeting.  Onze sportvelden liggen al in Zeist. Het brede dorpsoverleg met inventarisatie van noden en behoeften leidde tot een dik rapport en de reservering van 3 miljoen voor een nieuw gebouw in het hart.  Of dat geld ook daadwerkelijk 100% ten goede zal komen aan de Soesterbergers en hun gasten wordt door velen ook nog betwijfeld.  Zijn de Soesterbergers gefopt?

Rechtvaardigheid en gunnen
In een gemeente van twee dorpen, waarin één van de dorpen alle gelden voor voorzieningen opsoupeert, is particulier initiatief geboden.   Dat wist pastoor Rademaker al, wiens grote verdiensten aan de wieg stonden van de opbouw van voorzieningen en verenigingsleven.  Piet Pieren zamelde vervolgens deur aan deur 16.000 gulden in waarmee de Stichting Dorpshuis werd opgericht.  Met dat bedrag werd een lening aangegaan bij de Bank Nederlandse Gemeenten en er werd een eigen Dorpshuis gebouwd.  Stenen van en voor ontmoeting, recreatie en cultuur van en voor de inwoners en hun gasten.

‘Boze stiefmoeder uit sprookje’
Een oude vergelijking in ons dorp is die met het sprookje van de boze stiefmoeder die haar stiefkindje verwaarloost en uitbuit ten bate van haar eigen dochter.  Dat beeld is tenminste 70 jaar oud. Toen de gemeente besloot om alle gewenste woningbouw van gemeente, provincie en ‘Hart voor de Heuvelrug’  te realiseren in Soesterberg en het eeuwenoude stempel ‘dorp en pleisterplaats’ te vervangen door de nieuwe kwalificatie ‘buitenwijk’.  ‘Wij zijn Soest!’ moesten we gaan roepen volgens ingehuurde volksmenners. En de aanval werd ingezet op pleinen, terreinen, Dorpshuis, bomen, pannekoekhuis, monument Dorpsplein etc. etc. Een rechter moest er aan te pas komen om de gemeente terug te fluiten wat ons Dorpshuis betreft, want dat was niet eens van de gemeente!  Er werd gevonnist dat de Stichting Dorpshuis een bedrag van 830.000 toegewezen kreeg. Dat bedrag is besteed aan aflossing van onze schuld bij de bank (ontstaan door ruim 5 jaar leningen om te kunnen door functioneren zonder subsidie of gemeentelijke steun), en aan uitkoop van personeel en afhandeling van zaken.  Het resterende bedrag ruim 3 ton (ruim het 20-voudige van de bijdragen van de Soesterbergers bij de oprichting, en ruim het tienvoudige van het totale beginkapitaal ) is geoormerkt ter besteding aan nieuwe stenen. Samenwerking met gemeente en eventuele derden partijen is daarbij onontbeerlijk. Tijd brengt raad en heelt alle wonden, dus geduld is geboden nu.  

Alle middelen voor deze doelen besteed in dorp Soest
Inmiddels is duidelijk welk een kaalslag er heeft plaatsgevonden, ook in het activiteitenaanbod.  Steeds meer inwoners maken zich grote zorgen over de onevenwichtige aandacht van de gemeente voor rechtvaardige verdeling van middelen en voorzieningen over beide dorpen.  Er zijn noodgedwongen opnieuw lokale initiatieven geboren om dan maar weer zelf voor activiteiten extra middelen te gaan inzamelen.  De Stichting Dorpshuis is verheugd over deze ontwikkeling en ziet uit naar samenwerking in een nieuw gebouw in het dorpshart, met alle voorzieningen die de dorpelingen beloofd zijn.

Kennis en informatie
Op deze website treft u alle informatie over het verschil tussen voorzieningen (dakje en grasje) en activiteiten.  U treft de geschiedenis van Dorpshuis en de ontwikkelingen rond Masterplan en inhaalslag.  Het bestuur van de Stichting hoopt op spoedig herstel van overleg met politiek en bestuur om de inwoners en hun gasten te geven waar zoveel behoefte aan is, namelijk een ‘dakje en grasje’ in het hart van het dorp, en terugkeer van de verdampte activiteiten.  Het voorstel van de Stichting voor inrichting van de oude marechausseekazerne en de grond er omheen, vindt u hieronder.   Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met het bestuur.   info@DorpshuisSoesterberg.nl.


MOTIVATIE VOLBOUW EN DRAAGVLAK

Klik op onderstaande link voor de KORTST MOGELIJKE motivatie van de Gemeente om te bouwen OP ons Dorpsplein en Evenemententerrein.  Komt neer op: We hebben als gemeente mooie plannen om de aantrekkelijkheid en voorzieningen in Soesterberg te verbeteren, en daarom breken we die nu helemaal af, en verkopen de laatste gemeentelijk openbare ruimte in Soesterberg omdat die echt nodig is als ‘inverdienlocatie’.  Ons draagvlak als gemeente in Soesterberg is ‘Ons Netwerk’. En het draagvlak van ‘Ons Netwerk’? U raadt het al: dat zij wij als Gemeente.  Slim toch van ‘ons’ samen?…  (sic!)      

Waarom eigenlijk bouwen OP ons enige Evenemententerrein ?? YouTube

 

Zienswijze pag1Klik op de afbeelding of hier voor de zienswijze


AD-AC 3Mei2016

———————————————————————————————————————————————————————————————-
Deze animatie maakt deel uit van burgerinitiatief en dorpsreferendum ‘Hart Voor Soesterberg’ :
 2350! handtekeningen voor statement: “Behoud Evenemententerrein en werk samen met Soesterbergers aan verwerving en exploitatie Marechausseekazerne”.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

img216 img218 img219 img217

youtube.com/watch?v=_U8yXOXveX4

interview Silvijn Aerden –secretaris HvS – 2019 radio Soest – YouTube

SC27jan16

AD ma 4 Jan 2016 SC 23-12-'15 wethouder+histiorie SC 2-12-2015 Reactie 13

 

 

 

 

 

 

 

28 okt.2015

Dorpshuis

kranten knipsel 2laatste brief Soesterbergers aan Gemeenteraad 

volledige brief voor wordpress